Quy trình Xét tặng Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” cho cá nhân thuộc các đơn vị sự nghiệp trong ngành Y tế thuộc đối tượng và đạt tiêu chuẩn qui định tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ

23/03/2017 | 08:41 AM

 | 

Quy trình Xét tặng Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” cho cá nhân thuộc các đơn vị sự nghiệp trong ngành Y tế thuộc đối tượng và đạt tiêu chuẩn qui định tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ

Quy trinh 09.rarQuy trinh 09.rar