Quy trình xét Tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ Thi đua của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua Toàn quốc cho cá nhân và tập thể thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

23/03/2017 | 02:29 AM

 | 

Quy trình xét Tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ Thi đua của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua Toàn quốc cho cá nhân và tập thể thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Quy trinh 04.rarQuy trinh 04.rar