CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG QUÝ II NĂM 2023[1

20/07/2023 | 09:45 AM

 | 

 

 

Tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2023 và Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 04/7/2023, Chính phủ đã đánh giá, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023, trong đó có nội dung quan trọng về đẩy mạnh cải cách TTHC và siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xác định trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ cải cách TTHC, chuyển đổi số,… Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tập trung quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt lưu ý không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, nhũng nhiễu, tiêu cực và xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời, yêu cầu các địa phương: Kiên quyết đẩy mạnh hơn nữa cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm, thay thế kịp thời các trường hợp cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm và các vi phạm pháp luật. Sau Phiên họp, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Trong quý, Chính phủ đã ban hành Nghị định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân; tổ chức 01 Phiên họp của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, 01 cuộc họp về công tác cải cách TTHC và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện thực chất, có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tham mưu kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ theo hướng gọn nhẹ, thực chất, hiệu quả và thành lập Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt, đã kịp thời chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh về hành vi gây khó khăn, nhũng nhiễu, trục lợi trong giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai tại tỉnh Tuyên Quang theo phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã chỉ đạo, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế MC, MCLT và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã chủ trì tổ chức 05 buổi làm việc trực tuyến với 05 địa phương (Hà Nội, Bắc Giang, Bình Phước, Cà Mau, Bình Dương) và 03 buổi làm việc trực tiếp với 03 Bộ (Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải) về công tác kiểm soát TTHC và bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, Văn phòng Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan tổ chức 03 cuộc họp về TTHC cấp Phiếu lý lịch tư pháp và quy định về phòng cháy, chữa cháy, trên cơ sở đó tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh cải cách TTHC cấp Phiếu lý lịch tư pháp và có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xử lý vướng mắc, bất cập liên quan đến quy định về phòng cháy, chữa cháy nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.

 

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ

 

[1] Báo cáo số 5159/BC-VPCP ngày 11/7/2023 của VPCP