BÁO CÁO Công tác y tế tháng 07 năm 2014 (từ ngày 18/06/2014 đến 17/07/2014)

31/07/2014 | 07:00 AM

 | 

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 7 NĂM 2014

A. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG

1. Tình hình dịch bệnh trong tháng

            - Tả (A00): Không ghi nhận bệnh nhân tả mắc mới. Từ đầu năm tới nay cả nước không ghi nhận trường hợp mắc.

            - Thương hàn (A01): Ghi nhận 18 trường hợp mắc, không tử vong. Tích lũy số mắc/tử vong từ đầu năm là 174/0. So với cùng kỳ năm 2013 (404/0), số mắc giảm 59,9%.

            - Sốt xut huyết (A90): Ghi nhận 1.720 trường hợp mắc, 01 tử vong. Tích luỹ từ đầu năm 2014, cả nước ghi nhận 12.868 trường hợp mắc tại 45 tỉnh, thành phố, 08 trường hợp tử vong tại các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh (03), Bình Dương (01), tỉnh Cà Mau (01), Bình Phước (01), Phú Yên (01) và Đồng Nai (1). So với cùng kỳ năm 2013 (27.343/17), số mắc giảm 52,9 %, tử vong giảm 09 trường hợp.

            - Viêm não vi rút (A83-A89): Tích lũy từ đầu năm 2014 cả nước ghi nhận 455 trường hợp mắc, có 07 trường hợp tử vong tại tỉnh Gia Lai (02), Bạc Liêu (01), Hà Nội (01), Điện Biên (01) và Sơn La (02). So với cùng kỳ năm 2013 (mắc 467, 11 tử vong) số mắc cả nước giảm 2,8%, tử vong giảm 04 trường hợp.

            - Viêm màng não do não mô cầu (A39): Ghi nhận 05 trường hợp mắc, không tử vong. Tích lũy số mắc/tử vong từ đầu năm 2014 có 18 trường hợp mắc, 03 trường hợp tử vong tại các tỉnh: Hồ Chí Minh (01), Khánh Hòa (01), Thừa Thiên Huế (01). So với cùng kỳ 2013 (17/2) số mắc tăng 01 trường hợp, tử vong tăng 01 trường hợp.

            - Cúm A (H5N1): Không ghi nhận ca mắc mới cúm A(H5N1). Tích lũy từ đầu năm 2014 đến nay cả nước ghi nhận 02 ca nhiễm cúm A(H5N1) và cả 02 ca này đã tử vong tại tỉnh Bình Phước và Đồng Tháp. So với cùng kỳ 2013 (02/1), số mắc tương đương, tử vong giảm 01 ca.

            - Tay chân miệng: Ghi nhận 7.078  trường hợp mắc, không tử vong. Tích lũy từ đầu năm 2014 cả nước ghi nhận 38.217 trường hợp mắc, có 02 trường hợp tử vong tại tỉnh Long An (01) và Bà Rịa - Vũng Tàu (01). So với cùng kỳ năm 2013 (40.429 mắc/14 trường hợp tử vong) số mắc cả nước giảm 5,5%, tử vong giảm 12 trường hợp.

            - Sởi: Ghi nhận 2.235 trường hợp sốt phát ban nghi sởi trong đó có 201 trường hợp xác định mắc sởi, 02 trường hợp tử vong liên quan đến sởi. Tích lũy từ đầu năm 2014 đến ngày 17/7/2014 cả nước ghi nhận 33.548 trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại 63/63 tỉnh, thành phố, trong đó 5.677 trường hợp mắc sởi xác định, 147 trường hợp tử vong có liên quan đến sởi.

                - Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân tại tỉnh Quảng Ngãi: Từ đầu năm 2014 đến nay ghi nhận 03 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp tử vong, 01 trường hợp tái mắc và 01 trường hợp mắc mới hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

       2. Hoạt động Y tế Dự phòng

Bộ Y tế tiếp tục tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định về tiêm chủng; đang hoàn thiện chuẩn bị ban hành Thông tư Hướng dẫn quy trình kiểm dịch y tế biên giới; đã thành lập Ban soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn vận chuyển mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người qua biên giới, Thông tư sửa đổi Quyết định số 14/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươn, Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều kiện vệ sinh trường học trong các cơ sở giáo dục phổ thông giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo; bổ sung, sửa đổi cập nhật Thông tư số 48/2010/TT-BYT Hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm...

Ban hành Kế hoạch giám sát trọng điểm một số bệnh truyền nhiễm gây dịch tại Việt Nam năm 2014. Ban hành thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng, tổ chức hội thảo phổ biến nội dung Thông tư cho các  tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Ban hành Hướng dẫn theo dõi chăm sóc, xử trí phản ứng sau tiêm chủng.

Chỉ đạo Sở Y tế các địa phương về việc tăng cường giám sát và phòng, chống nhiễm liên cầu lợn ở người, tiến hành xét nghiệm, thống kê báo cáo các trường hợp mắc viêm não Nhật Bản và viêm não do các vi rút khác. Chỉ đạo các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur và các địa phương tiếp tục tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm não vi rút tại các khu vực có nguy cơ cao. Chỉ đạo các Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn người dân thực hiện tiêm chủng và tăng cường quản lý tiêm chủng dịch vụ.

Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh truyền nhiễm trên Thế giới và tăng cường các biện pháp kiểm soát tại các cửa khẩu quốc tế, đặc biệt là các chuyến bay đến từ khu vực Trung Đông đối với MER-CoV. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tại các sân bay thực hiện áp dụng Tờ khai y tế đối với khách nhập cảnh.

3. Công tác phòng, chống HIV/AIDS

            3.1. Tình hình nhiễm HIV/AIDS

            Tính đến ngày 17/7/2014, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là 218.820 người, số bệnh nhân AIDS hiện tại là 68.882 người, số người nhiễm HIV đã tử vong 72.293 trường hợp. Chi tiết các số liệu trong tháng 7 như sau:

Nội dung

báo cáo

Tháng 7/2014

( 18/6/2014 đến 17/7/2014)

Tháng 7/2013

(18/6/2013 đến 17/7/2013)

Tháng 6/2014

( 18/5/2014 đến 17/6/2014)

Số người nhiễm HIV

613

1375

1561

Số bệnh nhân AIDS

1013

657

1462

Số tử vong do AIDS

937

267

848

So sánh với tháng 6/2014: Số người có HIV được phát hiện báo cáo trong tháng 7/2014 giảm 948 trường hợp, số bệnh nhân AIDS báo cáo giảm 449 trường hợp, số trường hợp tử vong báo cáo tăng 89 trường hợp.

So sánh với 7/2013: Số người có HIV được phát hiện báo cáo trong tháng 7/2014 giảm 762 trường hợp, số bệnh nhân AIDS phát hiện báo cáo tăng 356 trường hợp, số trường hợp tử vong tăng 670 trường hợp.

            3.2. Tình hình điều trị Methadone

Số cơ sở điều trị methadone:                    102

Số tỉnh, thành phố triển khai đề án:            32

Tổng số bệnh nhân đang điều trị:         18.298

Số bệnh nhân đạt liều duy trì:              15.017

Số bệnh nhân đang dò liều:                   3.281

            3.3. Hoạt động kiểm soát và phòng, chống HIV/AIDS

Phối hợp với Bộ Tài chính chuẩn bị ban hành Thông tư liên tịch “Quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ khám, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế”. Đang xây dựng Thông tư hướng dẫn đánh giá sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán HIV, Thông tư Sửa đổi Quyết định số 04/2007/QĐ-BYT về việc ban hành bộ chỉ số theo dõi và đánh giá chương trình phòng, chống HIV/AIDS, Thông tư liên tịch hướng dẫn khung giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện, Thông tư liên tịch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thực hiện Điều 19 Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc lồng ghép hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, Thông tư hướng dẫn tư vấn xét nghiệm HIV...

Bộ Y tế đã có Tờ trình Phó Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone năm 2014 và 2015. Thành lập Hội đồng tư vấn xác định dịch vụ và xây dựng định mức tạm thời cho dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Chỉ đạo các địa phương về việc cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở điều trị Methadone.

Tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014, định hướng năm 2015. Làm việc với Ban Thư ký ASEAN và các nước thành viên ASEAN tại Hội nghị ATFOA về nội dung, chương trình cuộc họp bên lề về phòng, chống HIV/AIDS trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Y tế các nước ASEAN. Chuẩn bị các hoạt động tham dự Hội nghị AIDS quốc tế tại Úc.

4. Công tác đảm bảo An toàn thực phẩm (ATTP)

4.1. Tình hình ngộ độc thực phẩm

Trong tháng 7/2014, cả nước xảy ra 20 vụ ngộ độc thực phẩm làm 756 người mắc, 728 người đi viện và 02 trường hợp tử vong. Về căn nguyên: 07/20 vụ do vi sinh vật, 04/20 vụ do độc tố tự nhiên, 01/20 vụ do hóa chất và còn 08/20 vụ chưa xác định được nguyên nhân gây ngộ độc. Tích lũy từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, toàn quốc đã xảy ra 76 vụ ngộ độc thực phẩm với 2630 người mắc, 2079 người đi viện và 18 trường hợp tử vong.

            4.2. Hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm

            4.2.1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Y tế tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm và Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm ATTP và phòng chống ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm trong tình hình mới. Xây dựng các Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 25/4/2012, các Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam như: Thông tư liên tịch hướng dẫn ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn, Thông tư quy định về công bố hợp quy đối với thuốc lá, Thông tư hướng dẫn kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Thông tư quản lý sản phẩm thực phẩm chức năng, Thông tư hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa thực phẩm có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế...

            4.2.2. Các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm

Tăng cường triển khai công tác bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa lũ. Theo dõi và xử lý cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Triển khai 04 đoàn kiểm tra đột xuất Công ty FBE tại Thanh Xuân và Công ty Alasca Bắc Giang, Công ty CP dầu thực vật Quang Minh tại Hưng Yên, việc sản xuất kinh doanh quảng cáo thực phẩm chức năng Dược lực MACA tại Hà Nội. Triển khai đoàn giám sát, hậu kiểm cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại tỉnh Bắc Ninh. Tiếp tục triển khai đoàn kiểm tra ATTP trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số tỉnh phía Bắc và triển khai đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất về ATTP trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chức năng tại Thanh Hóa. Kiểm tra nước uống đóng chai và nước uống sinh hoạt tại TP. Hồ Chí Minh; Thanh tra, kiểm tra về ATTP trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chức năng tại Hà Nội, Bắc Ninh.

Chỉ đạo các địa phương triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra ATTP các sản phẩm thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm 6 tháng cuối năm 2014.

5. Công tác Quản lý Môi trường Y tế

Bộ Y tế đang tiếp tục xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, chấm dứt phóng uế bừa bãi. Xây dựng các Thông tư: Thông tư liên tịch giữa Bộ Y tế với Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế; Thông tư quy định về quản lý chất thải y tế (thay thế Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế Quản lý chất thải y tế); Thông tư bổ sung bệnh bụi phổi than nghề nghiệp; Thông tư Quản lý sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động; Thông tư hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt; Thông tư hướng dẫn kiểm tra vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình; Thông tư liên tịch hướng dẫn chi tiết đánh giá tác động sức khỏe; Thông tư ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng trong gia dụng và y tế...

Chỉ đạo các tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai Chiến dịch truyền thông “Rửa tay với xà phòng chống bệnh tay chân miệng”, các hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014. Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai các hoạt động của Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2014. Thanh tra, kiểm tra giám sát chất lượng dùng cho ăn uống và sinh hoạt tại Khu đô thị Nam Đô và trạm cấp nước Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội (02/7/2014). Tiến hành lấy mẫu nước để kiểm nghiệm tại 08 quận nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (30/6-11/7). Phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng trong việc thanh tra, kiểm tra và đưa ra các giải pháp khắc phục để đảm bảo chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt tại Hà Nội. Hoàn thiện các đề cương điều tra, và tiến hành đánh giá công tác bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp và xây dựng cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Giám sát công tác y tế lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe nhân viên y tế tại Nghệ An, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình.

B. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH

1. Y học Hiện đại

            Ban hành Thông tư số 20/TT-BYT quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, pháp y tâm thần. tiếp tục hoàn thiện các Thông tư: Thông tư quy định về hồ sơ tiêu chí thủ tục thừa nhận các bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư Quy định điều kiện, thủ tục áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới; Thông tư hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, hợp tác đào tạo y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định số QĐ 14/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại các cơ sở y tế; Thông tư phân loại phẫu thuật, thủ thuật trong khám, chữa bệnh; Thông tư liên tịch BYT-BCA quy định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ GTVT quy định tiêu chuẩn sức khỏe của lái xe và điều kiện của các cơ sở khám sức khỏe cho lái xe; Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP về khám giám định cho thương binh còn sót vết thương và tổng hợp tỷ lệ tổn thương cơ thể; Thông tư quy định chi tiết về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú...

Tổ chức Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện, cải tiến quy trình khám bệnh và thông tin phản ánh qua đường dây nóng tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tổ chức Kiểm tra, giám sát công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh, công tác dinh dưỡng - tiết chế, kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng chống bệnh dịch. Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 1313/QĐ-BYT. Thiết lập đường dây nóng và thực hiện chuẩn đạo đức và giao tiếp ứng xử tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tổ chức họp Hội đồng thẩm định nội dung, chỉ số đánh giá kết quả thực hiện Đề án Giảm quá tải Bệnh viện và Đề án Luân phiên luân chuyển cán bộ (Đề án 1816). Tổ chức họp Hội đồng chuyên môn xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm gan A, B, D, E, G. Phối hợp với Bộ Quốc phòng trong việc điều trị cho các chiến sỹ bị tai nạn máy bay tại Thạch Thất - Hà Nội.

2. Công tác Y dược Cổ truyền (YDCT)

Bộ Y tế đã hoàn thiện, chuẩn bị ban hành Thông tư quy định việc sử dụng dược liệu, vị thuốc đông y trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Xây dựng Thông tư quy định việc xét cấp chứng chỉ hành nghề lương y, lương dược; Thông tư thay thế Quyết định số 39/2007/QĐ-BYT ngày 12/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế xét duyệt cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền; Thông tư thay thế Thông tư  02/BYT-TT ngày 28/02/1997 về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức khoa YHCT trong Viện, Bệnh viện hiện đại. Thông tư hướng dẫn kê đơn thuốc y học cổ truyền trong các cơ sở khám chữa bệnh...

Chỉ đạo các địa phương đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông Y Việt Nam trong tình hình mới và triển khai Quyết định 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 về việc Ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020. Đôn đốc các tỉnh thực hiện Chị thỉ 03/CT- BYT về tăng cường quản lý cung ứng, sử dụng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu trong các cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

3. Công tác Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ ban hành chính sách chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ nghèo cư trú tại vùng sâu, vùng xa là đồng bào dân tộc thiểu số.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 13/01/2014 về việc đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực y tế, trong đó tập trung giảm tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, nâng cao sức khỏe bà mẹ, giảm tử vong ở trẻ em

C. THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM KHÁC

1. Công tác Kế hoạch Tài chính

            Bộ Y tế đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch đầu tư, nâng cấp một số cơ sở khám chữa bệnh, vận chuyển cấp cứu thuộc Đề án “Phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020” đáp ứng nhu cầu cấp bách giai đoạn 2014 – 2016. Xây dựng, chuẩn bị ban hành các Thông tư: Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012, về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch, Thông tư chuẩn hóa Hệ thống chỉ tiêu cơ bản ngành Y tế, Thông tư ban hành Biểu mẫu báo cáo thống kê y tế tại các tuyến, Thông tư ban hành Biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở khám chữa bệnh tư nhân…

            Hướng dẫn các địa phương, đơn vị, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng kế hoạch năm 2015 và chuẩn bị kế hoạch 2015 của toàn Ngành; Xây dựng và triển khai một số đề án như: Tiêu chí quốc gia về y tế xã, đề án y tế cơ sở, chuẩn bị kế hoạch hành động thực hiện MDGs, chuẩn bị tiêu chí xác định chuẩn nghèo đa chiều.

Rà soát tình hình giao vốn bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính về công tác quyết toán dự án đầu tư; Thực hiện phê duyệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp đến 30/6/2014; Rà soát, sắp xếp, xử lý công sản của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Phê duyệt danh mục mua sắm và sửa chữa lớn tài sản cố định 2014; Tiếp tục triển khai Đề án thí điểm sửa đổi thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất, thanh toán theo trường hợp bệnh, xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản.

2. Công tác Bảo hiểm Y tế (BHYT)

Ban hành Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 15/7/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung  một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.

Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT.

Tổ chức các hoạt động nhân ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7 năm 2014; Tổ chức 02 Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và triển khai Chỉ thị số 06 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại miền Bắc và miền Nam. Cung cấp thông tin cho báo chí về một số nội dung mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

3. Công tác Quản lý Dược

Xây dựng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dược năm 2005; Quyết định thay thế QĐ số 110/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005; Triển khai đề án Ứng dụng CNTT trong quản lý dược và mỹ phẩm; Thông tư về doanh nghiệp tổ chức trung tâm phân phối thuốc; Thông tư quy định Quyền xuất, nhập khẩu thuốc của doanh nghiệp FDI... Xây dựng và triển khai Đề án triển khai Chương trình truyền thông “Con đường thuốc Việt”. Triển khai Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”.

Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế khuyến cáo liên quan đến việc sử dụng thuốc Vidatox 30CH và các sản phẩm có tên gọi gần tương tự. Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các bệnh viện, viện có giường bệnh thuộc BYT và các đơn vị liên quan về việc tạm ngừng sử dụng các thuốc: Thuốc bột pha tiêm Koftazide (ceftazidime 1g); Thuốc bột pha tiêm Klocedim (Ceftazidime 1g); Thuốc bột pha tiêm Samtoxim (Cefotaxim 1g) có phản ứng ADR.

Triển khai Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký thuốc sau khi được cấp số đăng ký lưu hành tại Hà Nội. Chỉ đạo các Sở Y tế và các đơn vị liên quan về việc ban hành Thông tư 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 quản lý thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất. Tổng hợp số lượng các loại vắc xin nhập khẩu đang sẵn có ở các đơn vị nhập khẩu vắc xin. Tổ chức buổi họp với các Doanh nghiệp sản xuất dược và sản xuất bao bì về việc thực hiện Thông tư 14/2012/TT-BYT ngày 31/8/2012. Tổng hợp các ý kiến, dự thảo biên bản, dự thảo Tờ trình và công văn hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 14/2012/TT-BYT trình Lãnh đạo Bộ ban hành.

4. Công tác Trang thiết bị và Công trình y tế

Tổ chức họp Hội đồng tư vấn kỹ thuật - trang thiết bị y tế của  các đơn vị: BV Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Viện Dược liệu, Trường Đại học Dược Hà Nội; Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Viện Vắc xin & Sinh phẩm y tế, Bệnh viện Việt Đức. Tổ chức thẩm định Dự án đầu tư điều chỉnh của Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về Đề án “Thí điểm một số cơ chế chính sách đối với các trung tâm đơn vị theo nhu cầu bằng kỹ thuật tiên tiến và phát triển một số kỹ thuật y tế chuyên sâu”. Tổ chức Hội nghị quản lý đầu tư xây dựng ngành Y tế năm 2014 tại Đà Nẵng.

5. Công tác Tổ chức Cán bộ

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động mẫu đối với bệnh viện công lập thực hiện theo Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ, hiện nay đã cơ bản hoàn thiện và chuẩn bị ban hành. Đang tổ chức các hội thảo xin ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và Thông tư về tiêu chuẩn chức danh quản lý của Sở Y tế đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổ chức lấy ý kiến của Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế về việc xây dựng Thông tư Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế, bao gồm tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh: Bác sỹ, Dược, Điều Dưỡng, Y tế công cộng, Dân số, Y sĩ. Xây dựng Thông tư của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định, trình tự, thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các vụ, cục và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, hiện nay đang chờ Quyết định thay đổi Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức thẩm định đề án thành lập phòng Công tác xã hội thuộc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bệnh viện Nội tiết Trung ương, thẩm định đề án vị trí việc làm của Bệnh viện Châm cứu TW, Viện sức khỏe nghề nghiệp môi trường, Viện kiểm nghiệm thuốc TP. HCM, trường Đại học Y Dược Thái Bình, Đại học Y Dược Đà Nẵng, Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Y tế công cộng.

Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Dự án “Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” (ưu tiên 62 huyện nghèo).

6. Công tác Công nghệ thông tin (CNTT)

Bộ Y tế tiếp tục xây dựng dự thảo Thông tư về hướng dẫn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. Hoàn thiện Quy chế quản lý sử dụng chữ ký số và Quy định sử dụng chữ ký số trong văn bản điện tử ngành Y tế. Tổ chức thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin cho quản lý điều hành của Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép các bộ phận cơ thể người. Hoàn thiện đề cương hợp tác với KOICA dự án “Thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế”. Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin y tế: lĩnh vực quản lý, khám chữa bệnh, đào tạo, dự phòng. Dự thảo Quyết định ban hành Khung kiến trúc tổng thể y tế điện tử.

7. Công tác Pháp chế

Bộ Y tế tiếp tục xây dựng Luật Phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia. Tổ chức hội nghị xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu bia tại Ninh Bình. Tổ chức đoàn khảo sát tình hình thực hiện pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu bia tại Hà Nam và Ninh Bình. Tổng hợp dự thảo Báo cáo xây dựng Luật Y tế. Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 về việc tổ chức thực hiện Nghị định 48/2013/NĐ-CP sửa đổi các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

8. Công tác Truyền thông và thi đua khen thưởng

Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày 19/6/2014 về việc tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế. Tiếp tục xây dựng Nghị định quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân - Thầy thuốc Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân - Nhà giáo Ưu tú dự kiến trình Chính phủ vào tháng 9/2014.

Xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả Truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2014, đề xuất kế hoạch Truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2015. Tổ chức gặp mặt báo chí cung cấp thông tin y tế tập trung tuyên truyền về dịch bệnh mùa hè và an toàn tiêm chủng. Xây dựng Kế hoạch, tổ chức Lễ phát động Cuộc thi xây dựng thông điệp phòng chống dịch bệnh mùa hè và tiêm chủng mở rộng.

Xây dựng thông điệp phòng, chống bệnh Viêm não Nhật Bản và phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam phát sóng trên các kênh phát thanh, truyền hình.

9. Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ)

            Tiếp tục triển khai xây dựng Luật Dân số, dự kiến trình Quốc hội vào tháng 5/2015. Xây dựng Nghị định quy định chính sách hỗ trợ 01 lần cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số và Đề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050.

Chỉ đạo Chi cục DS-KHHGĐ 63 tỉnh, thành phố rà soát, cân đối nguồn đáp ứng nhu cầu phương tiện tránh thai 2014-2015. Tổ chức lớp tập huấn dự báo nhu cầu phương tiện tránh thai cho cán bộ DS-KHHGĐ tuyến tỉnh, huyện tại Ninh Thuận; Thực hiện việc thu thập thông tin về thực trạng cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tại tuyến xã tại 04 tỉnh: Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Cao Bằng, Thanh Hóa; Phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp Quốc tổ chức Lễ mit tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7/2014 với chủ đề "Hãy đầu tư cho thanh niên" tại Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa với sự tham dự của biểu và 1600 đại biểu đại diện các cơ quan trung ương và thanh niên tỉnh Khánh Hòa.

Phê duyệt kế hoạch thu thập thông tin về tình hình kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh ở địa phương. Triển khai việc xây dựng tài liệu bồi dưỡng về "già hóa dân số" phát huy và chăm sóc người cao tuổi.

Một số kết quả cụ thể:

- Số trẻ em sinh ra 5 tháng đầu năm 2014 là 398.136 trẻ, so với cùng kỳ năm 2013 giảm 85.953 trẻ (giảm 17,8%). Trong đó số trẻ nam sinh ra là 212.282 trẻ, giảm 42.274 trẻ (giảm 16,6%); số trẻ nữ sinh ra là 185.854 trẻ, giảm 43.679 trẻ (giảm 19,0%). Tỷ số giới tính khi sinh tính đến tháng 5 năm 2014 là 114,2.

- Số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên là 45.860 trẻ, chiếm 11,5% trong tổng số trẻ em sinh ra. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 6.850 trẻ (giảm 13,0%). Có 15/63 tỉnh, thành phố có số trẻ sinh ra là con thứ 3 tăng so với cùng kỳ năm 2013: Phú Thọ (141 trẻ), Sơn La (136 trẻ), Quảng Ngãi (124 trẻ), Tuyên Quang (68 trẻ), Đắk Nông (59 trẻ), Yên Bái (59 trẻ), Ninh Thuận (56 trẻ)…

10. Công tác Thanh tra Y tế

Trong tháng 7/2014, Bộ Y tế đã nhận được 68 đơn thư­­­­­ khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân thuộc các lĩnh vực liên quan đến y tế, trong đó có 31 đơn đề nghị/phản ánh, 11 đơn khiếu nại, 26 đơn tố cáo. Một số nội dung chủ yếu như: công tác khám chữa bệnh (28 đơn), về hành chính và phòng chống tham nhũng (25 đơn), về dược (02 đơn), về y tế dự phòng (08 đơn), về bảo hiểm y tế (03 đơn), có nội dung khác (02 đơn). Trong số 68 đơn thư nhận được chỉ có 07 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế, còn 61 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các địa phương và các Bộ, ngành khác.

Tiếp tục xây dựng dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế Việt Nam và Đề án Nâng cao năng lực Thanh tra Y tế đến năm 2020. Triển khai Đoàn thanh tra thực hiện Quyết định số 2335/QĐ-BYT và Quyết định số 2336/QĐ-BYT ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm chất lượng nước dùng trong ăn uống và sinh hoạt tại 02 thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tổ chức Đoàn Thanh tra việc thực hiện các quy định trong kinh doanh, sử dụng hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Hà Tĩnh. Thanh tra toàn diện công tác bệnh viện tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Tham gia Đoàn kiểm tra về công tác rà soát, thống kê người nghiện ma túy tại 04 tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh và Đồng Nai.

Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước dùng trong ăn uống và sinh hoạt, kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT ngày 08/02/2013 của Bộ Y tế và Bộ Công thương về Hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá... Thành lập các đoàn thanh tra về chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO BỘ Y TẾ

Lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo sát sao các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của ngành Y tế trong quý III và 6 tháng cuối năm 2014.

Chỉ đạo các đơn vị triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác hành nghề khám chữa bệnh tại các phòng khám ngoài công lập. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động và hướng dẫn giám sát và phòng chống Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính khu vực Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV). Chỉ đạo các biện pháp tăng cường phòng chống dịch sởi, chân tay miệng, sốt xuất huyết, bệnh dại và các dịch bệnh mùa hè. Chỉ đạo tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực phòng tai biến sản khoa, cải cách thủ tục hành chính về khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, nâng cao chất lượng bệnh viện và kiểm soát an toàn thực phẩm, thực phẩm chức năng, kiểm tra chặt chẽ nhập khẩu và sử dụng trang thiết bị y tế.

Chỉ đạo triển khai các hoạt động về công tác y tế biển đảo. Tổ chức tặng tủ thuốc cho bà con ngư dân trong các nghiệp đoàn nghề cá tham gia đánh bắt xa bờ tại Đà Nẵng, Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và đã được Quốc hội thông qua vào ngày 13/6/2014. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng Luật Dược sửa đổi, Luật Dân số, Luật Giám định tư pháp. Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Nghị quyết của Chính phủ về Tăng cường y tế cơ sở và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và Đề án Chủ trương quy hoạch và đầu tư xây dựng hệ thống bệnh viện tuyến Trung ương và khu vực, Nghị định về quản lý Trang thiết bị y tế, Nghị định về y tế xã phường, thị trấn, Nghị định về hướng dẫn sinh con bằng phương pháp khoa học và mang thai hộ, Đề án Tăng cường năng lực thanh tra y tế.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2014

A. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG

1. Công tác Y tế Dự phòng

Tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo Chính sách Quốc gia về y tế dự phòng đến năm 2020; Dự thảo nhu cầu sử dụng vắc xin đến năm 2020 tầm nhìn 2030; Nghị định quy định chi tiết về hoạt động tiêm chủng; Các Thông tư thuộc lĩnh vực dự phòng.

Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế để có chỉ đạo kịp thời, không để dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam đặc biệt là bệnh MERS-CoV, cúm A(H7N9) và không để bùng phát dịch bệnh trong nước (tay chân miệng, sốt xuất huyết…).

2. Công tác An toàn thực phẩm

Xây dựng Đề án tăng cường năng lực thanh tra an toàn thực phẩm và các thông tư hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn thực phẩm, xây dựng các Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về an toàn thực phẩm...

Tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa thi.

3. Công tác Quản lý Môi trường Y tế

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và 09 Thông tư trong lĩnh vực quản lý môi trường y tế. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế tại các địa phương; Phối hợp với các tỉnh/thành phố triển khai các hoạt động của hợp phần vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh nông thôn năm 2014 và các dự án liên quan.

B. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH

1. Công tác Y học Hiện đại

Tiếp tục hoàn thiện các Thông tư trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Triển khai các biện pháp giảm quá tải bệnh viện và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra bệnh viện. Thực hiện chống quá tải, đề phòng lây nhiễm chéo tại các cơ sở điều trị.

Tiếp tục xây dựng Đề án đo lường sự hài lòng của người dân với dịch vụ khám chữa bệnh tại các tuyến và Đề án chủ trương quy hoạch bệnh viện Trung ương và bệnh viện vùng. Tổ chức thẩm định giấy phép hoạt động và danh mục kỹ thuật của các bệnh viện trực thuộc Bộ và y tế các Bộ, ngành.

2. Công tác Y dược Cổ truyền

Tiếp tục xây dựng Đề án xây dựng và nâng cấp hệ thống bệnh viện Y học cổ truyền toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020 và dự thảo các Thông tư trong lĩnh vực y dược cổ truyền.

Chỉ đạo, theo dõi tình hình triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành nghề YDCT tư nhân trên phạm vi cả nước. Chỉ đạo các địa phương đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát việc mua bán và sử dụng các thuốc đông dược.

3. Công tác Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em

            Hoàn thiện Hướng dẫn Thẩm định tử vong mẹ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định những kỹ năng cơ bản của Người đỡ đẻ. Tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát thực hiện liên kết các dịch vụ phòng chống HIV và chăm sóc Sức khỏe sinh sản. Giám sát thực hiện thẩm định tử vong mẹ tại một số tỉnh có tử vong mẹ cao.

C. THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM KHÁC

1. Công tác Kế hoạch- Tài chính

             Bộ Y tế đang tiếp tục xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về Tăng cường y tế cơ sở và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và Chủ trương quy hoạch và đầu tư xây dựng hệ thống bệnh viện tuyến Trung ương và khu vực; Hoàn thiện Quy hoạch phát triển hệ thống y tế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và các Thông tư hướng dẫn về kế hoạch - tài chính trong lĩnh vực y tế.

2. Công tác Bảo hiểm Y tế

            Tiếp tục xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và các Thông tư. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm tra, khảo sát một số tỉnh về hoạt động khám chữa bệnh của các Trung tâm thuộc hệ y tế dự phòng, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản.

3. Công tác Quản lý Dược

Tiếp tục hoàn chỉnh Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Dược năm 2005 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án trong Chương trình công tác năm 2014. Triển khai các biện pháp tăng cường công tác đấu thầu thuốc và quản lý giá thuốc tại các địa phương.

4. Công tác Trang thiết bị và Công trình Y tế

Hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý Trang thiết bị trình Chính phủ và tiến hành xây dựng các Thông tư hướng dẫn. Triển khai thẩm định trang thiết bị y tế theo kế hoạch.

5. Công tác Tổ chức Cán bộ

Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, quán triệt triển khai thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BYT quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của công tác tổ chức cán bộ (thành lập mới tổ chức, quy định chức năng nhiệm vụ; tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức) của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

6. Công tác Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học công nghệ

Xây dựng Thông tư quy định hoạt động của các tổ chức nghiên cứu lâm sàng và tổ chức quản lý địa điểm nghiên cứu trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam; Thông tư sửa đổi Thông tư 37/2010/TT-BYT ngày 16/8/2010 về quy định quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp Bộ. Chỉ đạo hoàn thiện và thẩm định phê duyệt các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tuyển chọn, xét giao trực tiếp cấp Bộ Y tế thực hiện kế hoạch năm 2014.

7. Công tác Công nghệ thông tin

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; hoàn thiện Quy chế quản lý sử dụng chữ ký số và Quy định sử dụng chữ ký số trong văn bản điện tử; Quy định về sử dụng Văn bản điện tử và Thư điện tử ngành Y tế.

8. Công tác Pháp chế

Tiếp tục xây dựng đề cương Luật Phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu bia; Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Tiến hành rà soát văn bản để tiến hành hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo; tập hợp hóa văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành năm 2014.

9. Công tác Truyền thông và Thi đua, khen thưởng

Tiếp tục xây dựng Nghị định hướng dẫn xét tặng Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và Thầy thuốc Ưu tú. Triển khai kế hoạch hoạt động công tác thông tin truyền thông và công tác khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân và đơn vị trong và ngoài ngành y tế năm 2014.

10. Công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình

Hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050. Hoàn thiện kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chính sách hỗ trợ 01 lần cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.