Để khách quan trong việc giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT, đề xuất thành lập một tổ chức giám định BHYT độc lập và chuyên nghiệp. Căn cứ vào kết quả giám định của tổ chức này, BHYT sẽ chi trả chi phí khám chữa bệnh cho các cơ sở khám chữa bệnh (TP. Hồ Chí Minh).

28/05/2020 | 08:26 AM

 | 

Để khách quan trong việc giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT, đề xuất thành lập một tổ chức giám định BHYT độc lập và chuyên nghiệp. Căn cứ vào kết quả giám định của tổ chức này, BHYT sẽ chi trả chi phí khám chữa bệnh cho các cơ sở khám chữa bệnh (TP. Hồ Chí Minh).

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Đề xuất của cử tri là phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, bảo dảm công khai, minh bạch và rõ ràng trong việc quản lý và thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Bộ Y tế đã nghiên cứu và đề xuất đưa nội dung này vào dự thảo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi trong thời gian tới.Tin liên quan

Thăm dò ý kiến