Đề nghị sớm rà soát thống nhất thu gọn số lượng danh mục phân tuyến kỹ thuật Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/ 2013 quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

28/05/2020 | 08:14 AM

 | 

Đề nghị sớm rà soát thống nhất thu gọn số lượng danh mục phân tuyến kỹ thuật Thông tư  số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/ 2013 quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật; Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT, do một số danh mục trùng nhau nằm ở nhiều chuyên khoa, gây khó khăn trong quá trình mã hóa và triển khai thực hiện (Bắc Kạn).

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 7668/QĐ-BYT ngày 26/12/2018 về kế hoạch xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật của Bộ Y tế năm 2019, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5844/QĐ-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Thông tư quy định Danh mục kỹ thuật và Phân loại phẫu thuật, thủ thuật trong khám, chữa bệnh. Nội dung chính của Thông tư là rà soát thống nhất thu gọn số lượng danh mục phân tuyến kỹ thuật Thông tư  số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/ 2013 quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật; Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5 /2017 sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT, do một số danh mục trùng nhau nằm ở nhiều chuyên khoa, gây khó khăn trong quá trình mã hóa và triển khai thực hiện.

Sau gần 2 năm với gần 80 cuộc họp với các hội đồng chuyên môn của 27 chuyên khoa, chuyên ngành để xây dựng danh mục kỹ thuật theo nguyên tắc chính là chuẩn lại tên kỹ thuật cho chính xác nhất, ngắn gọn, không chia nhỏ thành nhiều kỹ thuật; Loại bỏ tối đa các kỹ thuật trùng lặp giữa các chuyên khoa đồng thời không để thiếu danh mục kỹ thuật thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hiện nay, Bộ Y tế hoàn chỉnh dự thảo Thông tư và bảng danh mục kỹ thuật kèm theo với 27 Chương và 9.403 kỹ thuật, giảm trên 50% số kỹ thuật so với các Thông tư trước, dự kiến thông tư sẽ ban hành trong quý II/2020.Tin liên quan

Thăm dò ý kiến