Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét lại chính sách mua bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng xen ghép với người kinh không được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đời sống bà con rất khó khăn đề nghị được cấp thẻ bảo hiểm y tế 100% (Bình Thuận).

28/05/2020 | 08:19 AM

 | 

Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét lại chính sách mua bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng xen ghép với người kinh không được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đời sống bà con rất khó khăn đề nghị được cấp thẻ bảo hiểm y tế 100% (Bình Thuận).

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Bộ Y tế trân trọng cảm ơn cử tri đã quan tâm đến việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế tại địa phương. Bộ Y tế ghi nhận và sẽ nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan liên quan khi tiến hành sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế.Tin liên quan

Thăm dò ý kiến