Cử tri kiến nghị, hiện nay theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 14 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế thì các đối tượng là Thanh niên xung phong chỉ được hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh là không phù hợp. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng xem xét nâng mức thụ hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh của các đối tượng là thanh niên xung phong lên 100% như các đối tượng là người có công với cách mạng cho công bằng và phù hợp (Bình Phước); và:

28/05/2020 | 08:24 AM

 | 

Cử tri kiến nghị, hiện nay theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 14  của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế thì các đối tượng là Thanh niên xung phong chỉ được hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh là không phù hợp. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng xem xét nâng mức thụ hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh của các đối tượng là thanh niên xung phong lên 100% như các đối tượng là người có công với cách mạng cho công bằng và phù hợp (Bình Phước); và:

Cử tri phản ánh: Trước đây chính sách Bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong được hưởng 100%. Tuy nhiên từ tháng 12/2018 thì chỉ được hưởng 80% kinh phí khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Thực tế hiện nay, thanh niên xung phong đều có tuổi cao, không còn khả năng lao động nên gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan xem xét nâng mức thanh toán bảo hiểm y tế lên 100% để giúp cho thanh niên xung phong giảm bớt khó khăn trong cuộc sống (Phú Thọ); và:

Cử tri cho rằng trường hợp thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp không được Nhà nước tặng huân, huy chương kháng chiến đã được ngân sách Nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế và được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh chưa phù hợp. Đề nghị Chính phủ quan tâm chế độ chi trả bảo hiểm y tế cho đối tượng này tăng tỷ lệ từ 80% lên được hưởng 100% (Hà Nội).

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật bảo hiểm y tế, đối với “Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc làThanh niên xung phong đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975” (điểm d Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ), nhưng không phải là đối tượng cựu chiến binh quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủthì không được hưởng quyền lợi (mức hưởng) bảo hiểm y tế như các đối tượng Người có công với cách mạng (100%).

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thìQuỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và có số tiền chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, nhằm bảo đảm quyền lợi cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ đề xuất với Chính phủ xem xét khi tiến hành xây dựng Luật bảo hiểm y tế sửa đổi. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề nghị cử tri kiến nghị nội dung này tớiBộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về người có côngđểcơ quan này báo cáo xin ý kiến Chính phủ về các chế độ cho nhóm đối tượng Thanh niên xung phong.Tin liên quan

Thăm dò ý kiến