Cử tri phản ánh, hiện nay số vụ việc phạm pháp hình sự có đối tượng lập hồ sơ bị bệnh tâm thần trên địa ngày càng tăng, tuy nhiên theo quy định pháp luật việc giám định phải được thực hiện tại các bệnh viện khu vực (các trường hợp cần giám định ở Hải Phòng phải được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương 1, huyện Thường Tín, Hà Nội) dẫn đến khó khăn về kinh phí đưa đón, vận chuyển bệnh nhân. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Công an nên quy định về thủ tục giám định theo hướng phân cấp cho các bệnh viện tuyến dưới, đồng thời đầu tư trang thiết bị, nhân lực để các bệnh viện tuyến tỉnh thực hiện (ở Hải Phòng có Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng) (Hải Phòng).

28/05/2020 | 08:17 AM

 | 

Cử tri phản ánh, hiện nay số vụ việc phạm pháp hình sự có đối tượng lập hồ sơ bị bệnh tâm thần trên địa ngày càng tăng, tuy nhiên theo quy định pháp luật việc giám định phải được thực hiện tại các bệnh viện khu vực (các trường hợp cần giám định ở Hải Phòng phải được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương 1, huyện Thường Tín, Hà Nội) dẫn đến khó khăn về kinh phí đưa đón, vận chuyển bệnh nhân. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Công an nên quy định về thủ tục giám định theo hướng phân cấp cho các bệnh viện tuyến dưới, đồng thời đầu tư trang thiết bị, nhân lực để các bệnh viện tuyến tỉnh thực hiện (ở Hải Phòng có Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng) (Hải Phòng).

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Bộ Y tế xin tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính để tham mưu cho Chính phủ ban hành các quy định về thủ tục giám định theo hướng phân cấp cho các bệnh viện tuyến dưới, đồng thời đầu tư trang thiết bị, nhân lực để các bệnh viện tuyến tỉnh thực hiện.

 Tin liên quan

Thăm dò ý kiến