ề nghị Bộ Y tế sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, cụ thể là một số nội dung có liên quan đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT như thẩm định cơ sở KCB đăng ký KCB BHYT ban đầu;

28/05/2020 | 08:16 AM

 | 

Đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, cụ thể là một số nội dung có liên quan đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT như thẩm định cơ sở KCB đăng ký KCB BHYT ban đầu; ban hành quy định nguyên tắc, danh mục xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng được chuyển đến cơ sở KCB hoặc đơn vị thực hiện dịch vụ; ban hành bộ mã dùng chung về trang thiết bị y tế, xe chuyển bệnh nhân nặng lên tuyến trên không được thanh toán… (Tây Ninh).

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Ngày 10/6/2019, Bộ Y tế đã banh hành Thông tư số 09/2019/TT-BYT quy định về thẩm định cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, banh hành nguyên tắc, danh mục xét nghiệm cận lâm sàng được chuyển đến cơ sở khác thực hiện.

Đối với các nội dung liên quan đến Danh mục dùng chung về trang thiết bị y tế, xe chuyển bệnhnhân lên tuyến trên, Bộ Y tế đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét, nếu phù hợp thì sẽ ban hành để đảm bảo công tác quản lý theo yêu cầu.Tin liên quan

Thăm dò ý kiến