Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ (Nghị định số 146) quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, tổng mức thanh toán được xác định theo năm tài chính căn cứ vào chi phí KCB BHYT năm trước liền kề đã được cơ quan BHXH thẩm định quyết toán (Tn-1) và phần chi phí phát sinh tăng hoặc giảm trong năm tại cơ sở KCB (Cn).

28/05/2020 | 08:27 AM

 | 

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ (Nghị định số 146) quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, tổng mức thanh toán được xác định theo năm tài chính căn cứ vào chi phí KCB BHYT năm trước liền kề đã được cơ quan BHXH thẩm định quyết toán (Tn-1) và phần chi phí phát sinh tăng hoặc giảm trong năm tại cơ sở KCB (Cn). Tuy nhiên, theo quy định của Luật BHYT, cơ quan BHXH và các cơ sở KCB thực hiện quyết toán hằng quý trong khi chỉ số (Tn-1) chỉ được xác định trước ngày 01/10 năm sau; hệ số k (yếu tố điều chỉnh do biến động giá thuốc, hóa chất, vật tư y tế) thường được xác định vào quý 2 năm sau. Mặt khác, tại Nghị định số 146 chưa hướng dẫn tiêu chí và phương pháp xác định giá trị của chỉ số Cn theo từng nguyên nhân. Vì vậy, cơ quan BHXH và cơ sở KCB không có cơ sở để thực hiện việc thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT hằng quý. Đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146 theo hướng quy định cụ thể tiêu chí và phương pháp xác định giá trị của chỉ số Cn theo từng nguyên nhân để cơ quan BHXH và cơ sở KCB thực hiện việc thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT hằng quý theo quy định của Luật BHYT (Tây Ninh).

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 24, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Từ năm 2019, tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cơ sở khám chữa bệnh hằng năm được xác định dựa trên chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm trước liền kề và các chi phí phát sinh trong năm.

Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm trước liền kề của thuốc, hóa chất, vật tư y tế được điều chỉnh theo hệ số biến động giá thuốc, hóa chất, vật tư y tế của năm đó so với năm trước do Tổng cục Thống kê công bố. Chi phí phát sinh trong năm được xác định theo 09 nhóm nguyên nhân.

Do hệ số biến động giá thuốc, hóa chất, vật tư y tế của năm đó so với năm trước chỉ được Tổng cục Thống kê công bố vào đầu năm sau, đồng thời, Nghị định cũng chưa quy định rõ cách xác định các chi phí phát sinh do 09 nhóm nguyên nhân. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Y tế đang soạn thảo công văn tạm thời hướng dẫn các xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019. Trong năm 2020, Bộ Y tế dự kiến xây dựng Thông tư hướng dẫn cụ thể nội dung này.Tin liên quan

Thăm dò ý kiến