Trước đây việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách (như công nhân hỏa tuyến, người hưởng chính sách theo Quyết định 49 và Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ) thì được hưởng 100%, nhưng hiện nay chỉ còn hưởng 80%. Cử tri đề nghị xem xét và cho đối tượng này hưởng 100% như trước đây. Vì thực tế các đối tượng này đa số đời sống khó khăn (Bình Thuận).

28/05/2020 | 08:23 AM

 | 

Trước đây việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách (như công nhân hỏa tuyến, người hưởng chính sách theo Quyết định 49 và Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ) thì được hưởng 100%, nhưng hiện nay chỉ còn hưởng 80%. Cử tri đề nghị xem xét và cho đối tượng này hưởng 100% như trước đây. Vì thực tế các đối tượng này đa số đời sống khó khăn (Bình Thuận).

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, đối với “Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc là Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (điểm đ Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ), nhưng không phải là đối tượng cựu chiến binh quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ thì không được hưởng quyền lợi (mức hưởng) bảo hiểm y tế như các đối tượng Người có công với cách mạng (100%).

Các đối tượng Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thìQuỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và có số tiền chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, nhằm bảo đảm quyền lợi cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ đề xuất với Chính phủ xem xét khi tiến hành xây dựng Luật bảo hiểm y tế sửa đổi. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề nghị cử tri kiến nghị nội dung này tớiBộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về người có côngđểcơ quan này báo cáo xin ý kiến Chính phủ về các chế độ cho nhóm đối tượng công nhân hỏa tuyến, người hưởng chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.Tin liên quan

Thăm dò ý kiến