Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

20/01/2019 | 14:13 PM

 | 

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 472/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi họp thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

 

 

Công tác phòng, chống ma túy cai nghiện ma túy; phòng, chống HIV/AIDS, mại dâm thời gian qua luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, có nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

          Tuy nhiên tình hình tội phạm ma túy, nghiện ma túy trên thế giới và trong nước đang điễn biến rất phức tạp, theo báo cáo của Bộ Công an, tỷ lệ người sử dụng ma túy tổng hợp đang gia tăng nhanh, nhất là ở các tỉnh phía nam, xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp mới, nguy hiểm ở Việt Nam và trên thế giới chưa có biện pháp tối ưu để kiểm soát, dự phòng và điều trị.

Trong khi đó, trách nhiệm của một số Bộ, ngành, cơ quan, địa phương nhất là vai trò, trách nhiệm người đứng đầu chưa được đề cao. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, có nơi còn buông lỏng, không chú trọng công tác này, nên đã để xảy ra việc người cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ở một số địa phương phá cơ sở, bỏ trốn tập thể gây tâm lý hoang mang lo lắng trong nhân dân…

Để khắc phục những tồn tại trên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy để thống nhất về biểu mẫu thống kê người sử dụng, người nghiện ma túy trên toàn quốc. Tiếp tục tăng cường việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và tiền chất, tránh để các đối tượng lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp.

Bộ Y tế tiếp tục duy trì việc điều trị thay thế cho người nghiện ma túy bằng Methadone trên cả nước; nghiên cứu, tổ chức thí điểm việc sử dụng các bài thuốc cắt cơn, điều trị ma túy phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành địa phương hoàn thiện báo cáo 10 năm thực hiện Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu 90-90-90 theo cam kết của Chính phủ Việt Nam.

Xây dựng chiến lược quốc gia kết thúc đại dịch AIDS ở Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 12296/VPCP-KGVX ngày 18 tháng 12 năm 2018.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn, bố trí kinh phí địa phương, sử dụng kinh phí đầu tư công trung hạn đúng mục đích trong việc cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc bảo đảm điều kiện sinh hoạt, học tập, lao động trị liệu cho người cai nghiện ma túy theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.


Thăm dò ý kiến