Triển khai Dự án chăm sóc sức khỏe phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc hóa học/Dioxin giai đoạn 2018 – 2020.

01/01/2019 | 15:43 PM

 | 

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; Quyết định 651/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến 2020”, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 5305/QĐ-BYT (Quyết định 5305) về việc phê duyệt Dự án “Chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc hoá học/dioxin” giai đoạn 2018-2020.

Dự án ban đầu được triển khai tại 10 tỉnh gồm: Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Định, Đồng Tháp, Bến Tre, với tổng nguồn vốn là 72,3 tỷ đồng, được cân đối chủ yếu từ nguồn vốn NSNN.Dự án được phê duyệt với mục tiêu chung là cải thiện sức khoẻ và chất lượng cuộc sống, giúp nạn nhân chất độc hoá học/dioxin và người khuyết tật từng bước hoà nhập cộng đồng thông qua các biện pháp phát hiện sớm, can thiệp sớm các vấn đề sức khoẻ và khuyết tật, nâng cao năng lực và phát triển mang lưới chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng cho nạn nhân và người khuyết tật tại cơ sở y tế và cộng đồng.

Do tính chất quan trọng của dự án và nhu cầu cần chăm sóc, phục hồi chức năng cho nạn nhân và người khuyết tật ngày càng cao, ngày 2-8-2018, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4726/QĐ-BYT phê duyệt, điều chỉnh Quyết định 5305, bổ sung tỉnh Hà Tĩnh tham gia dự án, nâng số tỉnh trực tiếp thực hiện dự án lên 11 tỉnh; tổng nguồn vốn của Dự án được bổ sung lên 76,160 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, việc phê duyệt và thực hiện tốt các hoạt động của dự án khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế và các bộ, ngành trong việc chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nạn nhân chất độc hóa học và người khuyết tật; thể hiện công tác đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước của nhân dân đối với những người có công với cách mạng, những người đã tham gia kháng chiến không may bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học/dioxin và con cháu của họ.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm triển khai tốt các hoạt động của Dự án nhằm đạt được đầy đủ và vượt các chỉ tiêu của dự án; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan và chính quyền các địa phương; tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn lực của các tổ chức trong nước và quốc tế để hoạt động chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc hóa học/dioxin và người khuyết tật vừa có chiều sâu, vừa rộng khắp và phát triển bền vững trong cả nước.


Thăm dò ý kiến