Truy cập nội dung luôn

Lê Văn Khảm

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan: 024.6273.2347

Số phòng làm việc: 606 tầng 6 nhà B, Bộ Y tế

Thư điện tử: khamlv.bh@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 6077485
  • Số người đang truy cập: 1