Truy cập nội dung luôn

Đặng Hồng Nam

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan: 024.6273.2347

Số phòng làm việc: 606 tầng 6 nhà B, Bộ Y tế

Thư điện tử: namdh.bh@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 6080216
  • Số người đang truy cập: 1