Truy cập nội dung luôn

Đỗ Văn Đông

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tầng 3/Nhà A/ Bộ Y tế
Thư điện tử: đongv.qld@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 5979800
  • Số người đang truy cập: 1