Truy cập nội dung luôn

Góp ý dự thảo

Tìm kiếm

STT Tên dự thảo Ngày hết hạn Tệp đính kèm Góp ý
1 Dự thảo Thông tư Thông tư quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính 08/09/2019 Góp ý
2 Dự thảo thông tư Quy định việc soạn thảo, ban hành và tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế 03/09/2019 Góp ý
3 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm 30/08/2019 Góp ý
4 Dự thảo Thông tư Quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học 30/08/2019 Góp ý
5 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin 17/08/2019 Góp ý
6 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu 13/08/2019 Góp ý
7 Dự thảo Thông tư quy định về sản xuất và đăng ký lưu hành thuốc gia công tại Việt Nam 09/08/2019 Góp ý
8 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh 31/07/2019 Góp ý
9 Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế 30/07/2019 Góp ý

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 7636019
  • Số người đang truy cập: 1