Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Quy định cấp lưu hành nhanh đối với trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến