Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 52/2016/TTBYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng giám định y khoa các cấp
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến