Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về y tế
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến