Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến