Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến