Truy cập nội dung luôn

Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 11830931
  • Số người đang truy cập: 1