Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Thông tư quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến