Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ và các điều kiện cần thiết để thực hiện giao dịch điện tử về bảo hiểm y tế
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến