Truy cập nội dung luôn

Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Bãi bỏ quy định về Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 13359033
  • Số người đang truy cập: 1