Góp ý dự thảo

Tìm kiếm

STT Tên dự thảo Ngày hết hạn Tệp đính kèm Góp ý
1 Dự thảo Tờ trình Về việc cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc 29/01/2023 Góp ý
2 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2015/TTBYT ngày 25/5/2015 của bộ trưởng bộ y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế 20/01/2023 Góp ý
3 Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 21/01/2023 Góp ý
4 Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá và Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp 16/01/2023 Góp ý
5 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập cung cấp 10/01/2023 Góp ý
6 Dự thảo Quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh 13/12/2022 Góp ý
7 Dự thảo Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 70 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 16/12/2022 Góp ý
8 Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục bệnh hiểm nghèo để các tổ chức, cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ bệnh nhân 11/12/2022 Góp ý

Thăm dò ý kiến