Truy cập nội dung luôn

Góp ý dự thảo

Tìm kiếm

STT Tên dự thảo Ngày hết hạn Tệp đính kèm Góp ý
1 Dự thảo Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cán bộ y tế 04/01/2020 Góp ý
2 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế Lao động 30/12/2019 Góp ý
3 Dự thảo Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế 05/12/2019 Góp ý
4 Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) 17/12/2019 Góp ý
5 Dự thảo Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 08/12/2019 Góp ý
6 Dự thảo Thông tư Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp 23/11/2019 Góp ý
7 Dự thảo Thông tư Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 23/11/2019 Góp ý
8 Dự thảo Thông tư Thông tư ban hành danh mục dược liệu nuôi trồng, thu hái trong nước đáp ứng yêu cầu vê điều trị và khả năng cung cấp, giá hợp lý 30/11/2019 Góp ý
9 Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế 30/11/2019 Góp ý

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 13301303
  • Số người đang truy cập: 1