Truy cập nội dung luôn

Góp ý dự thảo

Tìm kiếm

STT Tên dự thảo Ngày hết hạn Tệp đính kèm Góp ý
1 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ và các điều kiện cần thiết để thực hiện giao dịch điện tử về bảo hiểm y tế 19/10/2019 Góp ý
2 Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh về khám bệnh, chữa bệnh; trang thiết bị y tế và mỹ phẩm 11/10/2019 Góp ý
3 Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy định Cấp Giấy chứng sinh 08/09/2019 Góp ý
4 Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng 30/09/2019 Góp ý
5 Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 27/09/2019 Góp ý
6 Dự thảo Thông tư Thông tư quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính 08/09/2019 Góp ý
7 Dự thảo thông tư Quy định việc soạn thảo, ban hành và tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế 03/09/2019 Góp ý
8 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm 30/08/2019 Góp ý
9 Dự thảo Thông tư Quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học 30/08/2019 Góp ý

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 9189622
  • Số người đang truy cập: 1