Góp ý dự thảo

Tìm kiếm

STT Tên dự thảo Ngày hết hạn Tệp đính kèm Góp ý
1 Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma tuý 18/12/2021 Góp ý
2 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 26/11/2021 Góp ý
3 Dự thảo Đề cương Luật Dân số 14/12/2021 Góp ý
4 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của ngành y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 12/12/2021 Góp ý
5 Dự thảo Thông tư Quy định về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện 07/12/2021 Góp ý
6 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc 06/12/2021 Góp ý
7 Dự thảo Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 03/12/2021 Góp ý
8 Dự thảo Quyết định Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 70 đơn vị hành chính cấp huyện của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai 27/11/2021 Góp ý
9 Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 19/11/2021 Góp ý
10 Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần 17/11/2021 Góp ý
11 Dự thảo Thông tư Quy định về y tế trường học trong cơ sở giáo dục Đại học và cơ sở giáo dục Nghề nghiệp 12/11/2021 Góp ý
12 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế 14/11/2021 Góp ý
13 Dự thảo Thông tư và dựu thảo quyết định hướng dẫn chẩn đoán, giám định bệnh COVID-19 nghề nghiệp 16/11/2021 Góp ý
14 Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về y tế 12/11/2021 Góp ý
15 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 52/2016/TTBYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng giám định y khoa các cấp 06/11/2021 Góp ý

Thăm dò ý kiến