Đại hội điểm Chi bộ Vụ Pháp chế, Đảng Bộ Bộ Y tế nhiệm kỳ 2020-2022

21/03/2020 | 14:30 PM

 | 

 

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Y tế, sáng ngày 21/3/2020, Đại hội điểm Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Cơ quan Bộ Y tế với tinh thần “Chuyên nghiệp, hiệu quả, phát triển; đổi mới, sáng tạo, thành công” và quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Bộ; đồng chí Phạm Văn Tác, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và đại biểu đại diện cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Y tế.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Sau khi nghe Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho Dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí, đồng chí Trần Thị Trang được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Đỗ Trung Hưng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Minh Hường được bầu làm Chi ủy viên. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 02 đồng chí: đồng chí Trần Thị Trang – Bí thư Chi bộ Vụ Pháp chế và đồng chí Đỗ Trung Hưng – Phó Bí thư Chi bộ Pháp chế, đại biểu dự khuyết đồng chí Nguyễn Minh Hường Chi ủy viên.

Đ/c Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Bộ đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Chi bộ Vụ Pháp chế, ghi nhận những thành tích Chi bộ Vụ Pháp chế đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Vụ Pháp chế tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể:

Một là, thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức và hoạt động của Chi bộ và Chi ủy; thường xuyên và kịp thời quan triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, của Đảng ủy Bộ Y tế. Tiếp tục chủ động, tích cực và thường xuyên quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); không ngừng nâng cao nhận thức và bổ sung nghiệp vụ công tác của cấp ủy; phân công nhiệm vụ theo từng lĩnh vực công tác đảng cho từng đồng chí trong Chi ủy phụ trách và chịu trách nhiệm để đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm của cấp ủy viên.

Hai là, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, tăng cường cơ chế phối hợp giữa Chi ủy và lãnh đạo Vụ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Ban Cán sự, Bộ trưởng giao; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thể chế hóa nội dung về công tác Y tế, dân số đã được xác định trong các Nghị quyết của Trung ương.

Ba là, quan tâm nắm chắc và kịp thời định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động. Quan tâm lãnh đạo các đoàn thể, phát huy tốt vai trò của các đoàn thể trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế phát biểu lĩnh hội và xin hứa sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Minh Lợi trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020 - 2022 kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong Vụ phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cũng đề nghị các đại biểu cùng nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 (cú pháp CV n gửi 1407, trong đó n là số lần với mỗi lần là 20.000 đồng)./.


Thăm dò ý kiến