Bộ Y tế Tập huấn Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và đấu thầu qua mạng

17/09/2020 | 21:02 PM

 | 

 

Chiều ngày 17/09/2020 tại trụ sở Bộ Y tế, Văn phòng Bộ Y tế tổ chức lớp Tập huấn Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và đấu thầu qua mạng.

Tham dự lớp Tập huấn có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ; đại diện Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Trang thiết bị công trình y tế, và các học viên Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các đơn vị, các Ban quản lý Dự án thuộc Bộ Y tế.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ phát biểu khai mạc tại lớp Tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp Tập huấn, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ cho biết: thời gian qua Văn phòng Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Luật đấu thầu, các Nghị định, Thông tư và hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất đặc biệt triển khai các gói thầu qua mạng đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện. Qua kiểm tra công tác đấu thầu tại một số đơn vị, còn có một số tồn tại như: Hầu hết các đơn vị chưa thực hiện đầy đủ việc lập kế hoạch, tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát, theo dõi về công tác đấu thầu theo quy định. Về đấu thầu qua mạng, có đơn vị chưa thực hiện đúng, đầy đủ các hướng dẫn: chưa ban hành kế hoạch, chưa thực hiện đúng lộ trình về đấu thầu qua mạng. Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ còn chậm, chất lượng báo cáo chưa đạt yêu cầu, có đơn vị không thực hiện báo cáo nên việc theo dõi, tổng hợp gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Văn phòng Bộ Y tế tổ chức lớp Tập huấn nhằm cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu; tăng cường kỹ năng, năng lực thực hiện đấu thầu qua mạng; nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, tiện ích của việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho cán bộ làm công tác đấu thầu; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp... Đồng thời giúp các học viên thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2020.

Toàn cảnh lớp Tập huấn

Khóa tập huấn diễn ra trong hai ngày từ ngày 17-18/09/2020

Ngày thứ nhất: các học viên được nghe Giảng viên Ths.Văn Trọng Duẩn, Chánh Văn phòng, Cục Quản lý đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cập nhật những đặc trưng của Thông tư, Nghị định mới ban hành (QĐ/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019); Chia sẻ những tình huống trong quá trình thực hiện đấu thầu tại các đơn vị liên quan tới Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ đấu thầu; Giải đáp và xử lý những vướng mắc trong hoạt động đấu thầu tại đơn vị (các tình huống do các đơn vị vướng mắc trong quá trình thực hiện các bước của đấu thầu)

Ngày thứ hai: Các học viên nghiên cứu nội dung Đấu thầu qua mạng có 04 chuyên đề chính đó là:

Chuyên đề 1: Giới thiệu về khung pháp lý cho đấu thầu qua mạng;

Chuyên đề 2: Thực hành các quy trình đăng ký cấp phát Chứng thư số;

Chuyên đề 3: Đăng tải thông tin về đấu thầu trên hệ thống và hỏi đáp về đăng tải thông tin;

Chuyên đề 4: Thực hành các quy trình LCNT qua mạng phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ...../.


Thăm dò ý kiến