Đánh giá thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 tại Trường Đại học Dược Hà Nội

06/10/2022 | 14:12 PM

 | 

Ngày 06/10/2022 tại Hà Nội, đoàn công tác của Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế và đồng chí Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì đã có buổi khảo sát về công tác thực hiện 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 tại Trường Đại học Dược Hà Nội.

Tham dự có đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Y tế; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đảng ủy, lãnh đạo, Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Luật Công đoàn 2012 được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, đã xuất hiện các yêu cầu mới đòi hỏi Luật Công đoàn cần phải được tiếp tục sửa đổi. Chính vì vậy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam muốn khảo sát tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012 tại các cấp công đoàn nhằm đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn thi hành Luật Công đoàn 2012, qua đó xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong tổ chức thi hành Luật ở các cấp công đoàn, các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng mong muốn lắng nghe các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành Luật Công đoàn, những đề xuất, kiến nghị các giải pháp để giải quyết; kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 và các quy định pháp luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đồng chí Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuyển, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội cho biết: ngay khi Luật Công đoàn 2012 có hiệu lực thi hành, xác định công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế đã xây dựng Kế hoạch số 46/KHCĐN ngày 19/8/2013, về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn năm 2012; Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật Công đoàn 2012 cho cán bộ chủ chốt (Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Ban nữ công Công đoàn Trường và tổ trưởng tổ công đoàn của Trường); Công đoàn Nhà trường tổ chức nhiều lớp tuyên truyền về những nội dung cơ bản, nhất là những điểm mới đã được sửa đổi trong Luật Công đoàn 2012 cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, nhằm nâng cao hiểu biết về chính trị, chế độ chính sách và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Công đoàn Trường đã tổ chức xây dựng Quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền từ 2008, rà soát, cập nhật bổ sung năm 2015, 2020 và 2022.

Ban chấp hành Công đoàn Trường và Ban Giám hiệu đã phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các tổ công đoàn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thành cho đoàn viên công đoàn, công nhân viên, viên chức, người lao động trong Trường.

Về việc thực hiện các quy định của Luật Công đoàn 2012: trong giai đoạn 2012-2022 Công đoàn Trường đã phát triển được khoảng 50 đoàn viên công đoàn. Đặc biệt, năm 2022, để phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Trường, Công đoàn đã đổi tên, sáp nhập, kiện toàn các chức danh tổ công đoàn kịp thời để hoạt động công đoàn được liên tục, không bị gián đoạn: kiện toàn 36 tổ công đoàn thành 18 tổ công đoàn (giữ nguyên 1 viện, 1 trung tâm, 3 phòng, đổi tên 2 bộ môn thành 2 khoa, 21 bộ môn thành 8 khoa, 7 phòng ban thành 3 phòng ban). Kiện toàn chức danh tổ trưởng, tổ phó tổ Công đoàn cho 10 lượt cán bộ công đoàn các đơn vị mới.

Kết quả hàng năm 100% tổ công đoàn được xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhà trường tập trung thực hiện các quy định trong Luật Công đoàn năm 2012 như: quyền thành lập, gia nhập và hoạt động Công đoàn; Việc thực hiện các quy định của Luật Công đoàn 2012 về các hành vi bị nghiêm cấm; Quyền đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; Quyền tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Việc giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn. Trong 10 năm qua Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội chưa xảy ra tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn…

Từ thực tiễn thực hiện Luật Công đoàn năm 2012, Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội đã có nhiều đề xuất, kiến nghị thiết thực như: Nghiên cứu điều chỉnh tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn và sớm có hướng dẫn thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công đoàn cơ sở (đối tượng nên bao gồm tất cả cán bộ công đoàn, đối với tổ trưởng, tổ phó thì thời gian có thể cao hơn so với ủy viên Ban chấp hành);

 Làm việc với các đơn vị liên quan, điều chỉnh chế độ phụ cấp hoặc giảm trừ giờ giảng hợp lý hơn đối với giảng viên làm công tác công đoàn tại các trường đại học, cao đẳng (Thông tư 08/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: bất cập);

Quy định tỷ lệ công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 20% số công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ là không phù hợp. Về nguyên tắc, hoàn thành xuất sắc hay không thì cần được đánh giá trên cơ sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công đoàn cơ sở chứ không phải trên cơ sở tỷ lệ;

 Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, điều chỉnh hướng dẫn số 1294/HD-TLD ngày 14/8/2019 cho phù hợp thực tiễn.Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề như: Khó khăn trong việc phát triển tổ chức Công đoàn; chế độ thu-chi tài chính công đoàn; thu nhập của viên chức mới tuyển dụng về Trường; kiện toàn hệ thống cơ cấu tổ chức công đoàn; chăm lo đời sống của đoàn viên công đoàn Trường; đồng bộ về hệ thống chính sách, pháp luật tại các khối công đoàn.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận những kết quả cũng như giải pháp mà các cấp Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Luật Công đoàn năm 2012

 “Công đoàn Trường tiếp tục tổ chức lấy ý kiến từ các cấp Công đoàn cơ sở sát thực tế gửi văn bản về Công đoàn ngành Y tế tổng hợp, báo cáo Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ xem xét nội dung trình tác điều chỉnh, sửa đổi Luật Công đoàn trong thời gian tới theo quy định”- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng đề nghị.

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết: đơn vị sẽ là đầu mối tổng hợp toàn bộ, kiến nghị của các cấp Công đoàn nội dung đề xuất, kiến nghị để phục vụ công tác điều chỉnh, sửa đổi Luật Công đoàn gửi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Trường Đại học Dược Hà Nội, đồng chí Đinh Thị Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, của Tổng Liên đoàn Lao động Viêt Nam, Công đoàn ngành Y tế Viêt Nam. Đồng thời hứa sẽ sớm hoàn thành các yêu cầu bổ sung việc kiến nghị, đề xuất, chỉnh sửa Luật Công đoàn.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội phát biểu

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã có buổi khảo sát tại Bệnh viện Nhi Trung. Tại đây Công đoàn Bệnh viện Nhi Trung ương đã chia sẻ nhiều thông tin, ý kiến thẳng thắn, giàu tính thực tiễn. Đoàn đã ghi nhận và báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo Bộ Y tế./.


Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

Thứ Sáu, ngày 21/06/2024 09:15

Quyền lợi khám chữa bệnh BHYT có xu hướng ngày càng mở rộng

Thứ Hai, ngày 24/06/2024 02:50

Thời gian cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc mới sẽ giảm từ 12 tháng xuống 9 tháng

Thứ Hai, ngày 24/06/2024 02:42

Gần 2000 người dân Hải Phòng mắc bệnh sốt xuất huyết

Thứ Hai, ngày 24/06/2024 02:33

Bộ Y tế hướng dẫn thủ tục cấp khẩn cấp số lưu hành thiết bị y tế cho phòng, chống dịch

Thứ Hai, ngày 24/06/2024 02:21

Thêm 1.200 loại thuốc được Bộ Y tế gia hạn giấy đăng ký lưu hành

Thứ Hai, ngày 24/06/2024 02:17

Cơ hội “hồi sinh” cho hai cuộc đời từ người bệnh hiến tạng sau chết não

Thứ Bẩy, ngày 22/06/2024 02:05

Phân cấp cho sở y tế các địa phương được ra quyết định thu hồi thuốc

Thứ Bẩy, ngày 22/06/2024 01:58

Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đã và đang đóng góp tích cực trong chẩn đoán điều trị ung thư phổi

Chủ Nhật, ngày 23/06/2024 07:48

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao trao tặng Kỷ niêm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam

Thứ Bẩy, ngày 22/06/2024 07:34

Lễ tưởng niệm 40 năm ngày mất GS.BS.Nguyễn Văn Thủ

Chủ Nhật, ngày 23/06/2024 07:55

Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

Chủ Nhật, ngày 23/06/2024 07:44

Lễ bàn giao thuốc ARV cho Bộ Y tế Việt Nam từ Chính phủ Australia trong hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới

Thứ Bẩy, ngày 22/06/2024 07:38

[Ảnh] Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023

Thứ Bẩy, ngày 22/06/2024 05:50

Thứ trưởng Bộ Y tế chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí tại TPHCM

Thứ Bẩy, ngày 22/06/2024 05:43

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Người làm báo đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng

Thứ Bẩy, ngày 22/06/2024 05:39

Đánh giá công nghệ y tế để xây dựng danh mục thuốc BHYT chi trả hợp lý, tăng tiếp cận thuốc tốt

Thứ Sáu, ngày 21/06/2024 09:42

Tăng khả năng sớm tiếp cận thuốc của người dân

Thứ Sáu, ngày 21/06/2024 09:40

Cứu sống người bệnh ngừng tim do tai nạn giao thông

Thứ Sáu, ngày 21/06/2024 09:38

Nguy kịch vì mắc liên cầu lợn

Thứ Sáu, ngày 21/06/2024 09:36

Thăm dò ý kiến