Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư tại Tiền Giang

06/06/2024 | 16:11 PM

 | 

Sáng ngày 6/6/2024, Đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương (Đoàn công tác) đến kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị 38).

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham gia Đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Đức Hòa; đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam...

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Châu Thị Mỹ Phương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thanh Nguyên; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Sở Y tế, BHXH tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh…

Theo báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 38, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp xã; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể tỉnh; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể công chức, viên chức ngành BHXH tỉnh trong việc thực hiện Chỉ thị 38. Song song đó, ngành Y tế tỉnh nhà đã không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB), phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu KCB của người dân, trong đó có bệnh nhân có thẻ BHYT. Qua đó, số người tham gia BHYT ngày càng tăng qua các năm.

Nếu năm 2009 có 646.783 người tham gia BHYT, đạt 39% dân số thì đến năm 2018 có 1.470.696 người tham gia BHYT, đạt 83%, vượt 1,7% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg. Đến tháng 5-2024 có 1.690.855 người tham gia BHYT, đạt 94,4%, vượt 0,65% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 546/QĐ-TTg.

Các thành viên Đoàn giám sát phát biểu

Các thành viên Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 38, nhiều chế độ, chính sách về BHYT đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng có lợi cho người tham gia, riêng Tiền Giang tính đến cuối năm 2023 có 2 nhóm người tham gia chiếm tỷ lệ cao là: Nhóm người được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng (chiếm 45,03% bao phủ BHYT) và nhóm người tham gia BHYT hộ gia đình (chiếm 37,24% bao phủ BHYT)...

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác cũng đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến: Những khó khăn trong thực hiện Chỉ thị 38; những nội dung trong Chỉ thị 38 đến nay còn phù hợp, có cần sửa đổi hay ban hành chỉ thị mới để phù hợp với tình hình thực tế; vấn đề cung ứng thuốc, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế; vấn đề khó khăn trong thanh quyết toán trong KCB BHYT; vấn đề điều chỉnh giấy phép hoạt động của các đơn vị công lập; có khó khăn trong chính sách liên quan đến giá chuyển tuyến; kinh nghiệm trong giải quyết vấn đề nợ đóng BHYT; kinh nghiệm trong thu hút người dân KCB tuyến cơ sở…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, BHXH tỉnh cũng đã phân tích, làm rõ những vấn đề Đoàn công tác đặt ra. Đồng thời, cho biết một số hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện Chỉ thị 38; qua đó đề xuất Đoàn công tác quan tâm có ý kiến với các bộ, ngành trung ương sớm tháo gỡ những điểm vướng từ cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho Tiền Giang thực hiện tốt hơn nữa chính sách BHYT trong thời gian tới.

Lãnh đạo Sở y tế và lãnh đạo BHXH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo BHXH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Thuấn thay mặt Đoàn công tác, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Tiền Giang trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 38 trong 15 năm qua. Qua những số liệu cho thấy, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác BHYT tại Tiền Giang.

Báo cáo tổng kết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã đánh giá đúng thực trạng của công tác BHYT tại địa phương, có đánh giá cụ thể những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân tồn tại, hạn chế; các ý kiến phát biểu của các ban, sở, ngành và các đơn vị cũng đã làm rõ và đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác phát triển BHYT trong thời gian tới.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo BHXH Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trần Văn Thuấn đề nghị, để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác BHYT trong thời gian tới, chúng ta cần tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Tiền Giang tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về BHYT, BHXH và an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục đưa các chỉ tiêu về BHYT vào các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh và tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác BHYT và BHXH.

Hai là, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, sự cần thiết và tầm quan trọng của BHYT trong nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân và chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là những đối tượng thiếu tính bền vững, những đối tượng chính sách, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình, học sinh, sinh viên.

Đồng chí Trần Văn Thuấn phát biểu kết luận

Đồng chí Trần Văn Thuấn phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Ba là, tăng cường phối hợp giữa các địa phương, ban, ngành, đoàn thể trong công tác BHYT, phát huy vai trò tham mưu của Sở Y tế, BHXH tỉnh cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về BHYT, triển khai các giải pháp phát triển bao phủ BHYT, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn đọng trong công tác BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về BHYT, trốn đóng, để nợ đọng đóng BHYT và lạm dụng, trục lợi BHYT.

Bốn là, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ sở KCB.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương phát biểu cảm ơn Đoàn công tác

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương phát biểu cảm ơn Đoàn công tác.

Năm là, nâng cao chất lượng KCB trong đó có KCB BHYT, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc KCB và giám định BHYT, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh và hưởng lợi từ BHYT.

Sáu là, tăng cường các giải pháp quản lý quỹ BHYT, thực hiện việc thu - chi cân đối kinh phí theo đúng quy định

Các kiến nghị của tỉnh về công tác BHYT, Đoàn công tác ghi nhận và sẽ có ý kiến đối với các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm phù hợp trong giai đoạn mới./.

Nguồn: baoapbac.vn


Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Sở Y tế Hà Tĩnh phổ biến Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ cho các cơ sở khám, chữa bệnh

Thứ Tư, ngày 24/07/2024 03:54

Nâng cao năng lực truyền thông- Giáo dục sức khỏe cho cán bộ y tế cơ sở

Thứ Ba, ngày 23/07/2024 12:54

Hợp tác, hỗ trợ toàn diện về y tế giữa BV Bạch Mai và tỉnh Điện Biên

Thứ Ba, ngày 23/07/2024 08:20

Cứu sống sản phụ bị suy đa tạng sau khi mổ lấy song thai

Thứ Ba, ngày 23/07/2024 08:16

Kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm đối với các cơ sở thẩm mỹ mạo danh bệnh viện, mập mờ chuyên môn

Thứ Ba, ngày 23/07/2024 08:08

Quảng Ngãi ghi nhận hai ca mắc bệnh ho gà

Thứ Ba, ngày 23/07/2024 08:13

Hoại tử vùng cẳng chân vì chữa bệnh bằng phương pháp dùng ong đốt

Thứ Ba, ngày 23/07/2024 08:09

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Hai, ngày 21/07/2024 22:19

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Hai, ngày 21/07/2024 22:11

Thăm dò ý kiến