Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

01/04/2023 | 07:17 AM

 | 

Chiều ngày 31/3/2023 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI dự và phát biểu tại hội nghị.

 

Tham dự có, đồng chí đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện một số Vụ, Cục, Văn phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các đơn vị liên quan.

 

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên BCH Trung ương đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ trưởng Bộ Y tế

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: ngày 25/10/2013, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2015 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW để các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Ban cán sự đảng đã xin ý kiến đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ban hành Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 21 tháng 02 năm 2023 để tiến hành Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 tại Bộ Y tế theo đúng yêu cầu của Trung ương.

Kết quả ngành Y tế đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI và Nghị quyết số 55 của Chính phủ, đó là: đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, trong đó đã thực hiện tốt công tác y tế-quốc phòng, phối hợp quân dân y, bảo đảm y tế khu vực phòng thủ đặc biệt tại các địa bàn then chốt, có vị trí chiến lược, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo; hoạt động phối hợp với các lực lượng vũ trang trong tình trạng khẩn cấp về y tế (điển hình như trong đại dịch COVID-19) ...

 “Kết quả đó đã góp phần quan trọng trong việc củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ đất nước trong tình hình mới”- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và trong nước tiếp tục đan xen giữa thuận lợi và khó khăn, giữa thời cơ và thách thức. Ngành Y tế cũng đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có trong giai đoạn “hậu COVID-19” đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành phải nỗ lực, cố gắng, kiên định lập trường, tư tưởng; đoàn kết nhất trí để từng bước khắc phục, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân đã giao phó.

Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Ngành tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm sau để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, đó là:

(1) Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Ngành đã đề ra để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong những năm tiếp theo cũng như các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt đối với những nội dung liên quan đến công tác y tế;

(2) Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

(3) Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để áp dụng trong quản lý Ngành;

(4) Tiếp tục triển khai nắm chắc thông tin, nghiên cứu, đề xuất với Trung ương chiến lược phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa đối với các dịch bệnh mới nổi, nguy hiểm;

(5) Phối hợp với các Ban, Bộ, ngành và các địa phương tập trung củng cố, phát triển hệ thống y tế cơ sở; tiếp tục phát triển y tế chuyên sâu gắn với phát triển y tế cơ sở, y tế dự phòng; gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại, quân y và dân y theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các địa phương tiếp tục xây dựng, trình Chính phủ ban hành để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2030” và các hoạt động y tế - quốc phòng khác.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu cũng được nghe tham luận, phân tích, làm rõ những ưu điểm, kết quả nổi bật; những hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện; xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ giải pháp những năm tiếp theo gắn với đặc thù công tác y tế trong việc góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Chính phủ và quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng đối với Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI cho biết phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Trung ương ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà ngành Y tế đã đạt được trong 10 năm qua. Các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành Y tế đóng góp công sức rất to lớn trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Góp phần quan trọng nâng cao tuổi thọ trung bình của người Việt Nam, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng; nâng cao thể trạng, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngành Y tế đã triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp được đề cập trong Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI; Chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành hệ thống chính sách, pháp luật về công tác y tế ngày càng hoàn thiện; mạng lưới cơ sở y tế phát triển rộng khắp; năng lực và chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; Năng lực, trình độ, tay nghề của các Thầy thuốc Việt Nam đã tiếp cận được hầu hết các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới; Mô hình quân - dân y kết hợp được phát huy hiệu quả, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Công tác xây dựng lực lượng tự vệ, dự bị động viên, kế hoạch phòng thủ dân sự, kết hợp y tế với quốc phòng được triển khai bài bản, sẵn sàng đáp ứng cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong mọi tình huống. Sự nghiệp y tế đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong thời gian tới tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề nảy sinh chưa từng có tiền lệ, vượt khả năng dự báo của các nước, các tổ chức quốc tế. Bốn nguy cơ mà Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng đã chỉ ra vẫn còn nguyên tính thời sự, không thể xem thường: Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; Nguy cơ sai lầm chệch hướng XHCN; Nguy cơ tham nhũng và tệ quan liêu, lãng phí; Nguy cơ về diễn biến hòa bình. Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị ngành Y tế cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ thuận lợi, khó khăn để có phương án, kế hoạch chủ động từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ, đáp ứng cao nhất yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong mọi tình huống. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, đảm bảo quốc phòng – an ninh là trọng yếu thường xuyên.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng khẳng định tuy còn gặp một số khó khăn, thách thức ngành Y tế phải đối diện, vượt qua nhưng Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng chắc chắn rằng với lòng yêu ngành, yêu nghề, nhiệt huyết khát khao cống hiến của các Thầy thuốc, toàn ngành Y tế sẽ thực hiện thật tốt lời căn dặn của Bác Hồ “lương y như từ mẫu”; khắc ghi lời thề Hippocrates, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đoàn kết, thống nhất, chia sẻ khó khăn, hợp tác chặt chẽ cùng nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hoá khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

 

Quang cảnh hội nghị

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao Bằng khen cho 10 tập thể và 18 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2013-2023.

Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao Bằng khen cho đại diện 10 tập thể và 18 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI


Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tham gia Đoàn công tác tháp tùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân thăm chính thức Nhật Bản

Thứ Năm, ngày 30/11/2023 08:04

Ra mắt hệ thống giám sát và quản lý thông tin bệnh lao phiên bản nâng cấp– VITIMES.

Thứ Năm, ngày 30/11/2023 07:28

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên gặp mặt Đoàn đại biểu ngành Y tế đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thứ Tư, ngày 29/11/2023 13:14

Vượt mọi khó khăn, tạo sự an tâm cho bệnh nhân HIV/AIDS

Thứ Tư, ngày 29/11/2023 08:36

Bộ Y tế phát động Chiến dịch truyền thông “24 giờ bên con” Vì thế hệ trẻ Việt Nam, khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Thứ Ba, ngày 28/11/2023 08:53

Việt Nam dần làm chủ phẫu thuật robot, thêm cơ hội điều trị kỹ thuật cao cho người bệnh

Thứ Tư, ngày 29/11/2023 08:11

Bộ Y tế đề xuất gói BHYT bổ sung

Thứ Tư, ngày 29/11/2023 08:09

Cứu sống mẹ con sản phụ bị rau bong non thể nặng

Thứ Tư, ngày 29/11/2023 08:05

Tăng cường trang bị nhận thức K=K trong điều trị HIV ở Khánh Hòa

Thứ Tư, ngày 29/11/2023 08:02

Suy dinh dưỡng thấp còi và gầy còm ở trẻ dưới 5 tuổi vùng khó khăn luôn là thách thức đối với xã hội

Thứ Sáu, ngày 27/10/2023 09:10

Cần thiết cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi vùng khó khăn

Thứ Bẩy, ngày 28/10/2023 02:28

Bệnh viện Phụ sản Trung ương nuôi dưỡng thành công trẻ sinh non nặng 500gram người nước ngoài ở tuổi thai 25 tuần

Thứ Tư, ngày 04/01/2023 07:37

Đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường trong mùa mưa lũ theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Thứ Hai, ngày 10/07/2023 03:55

UNICEF: Nước sạch và vệ sinh cần thiết cho sự phát triển của trẻ em ở Việt Nam

Thứ Ba, ngày 20/06/2023 07:51

Nước lụt dễ mang nhiều mầm và cách xử trí

Thứ Hai, ngày 12/06/2023 03:56

Đổi mới, phát triển kênh lưu thông tin điện tử xây dựng pháp luật đa dạng

Thứ Ba, ngày 28/11/2023 07:44

Bình Định triển khai các hoạt động phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Thứ Ba, ngày 28/11/2023 04:41

Bệnh viện Sản-Nhi Ninh Bình: Xây dựng bệnh viện xanh-sạch-đẹp

Thứ Hai, ngày 31/07/2023 04:34

Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình xanh-sạch-đẹp và thực hành tốt 5S

Thứ Sáu, ngày 09/06/2023 04:30

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh tích cực xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp

Thứ Tư, ngày 21/06/2023 04:24

Thăm dò ý kiến