Truy cập nội dung luôn

Phát huy vai trò nêu gương trong học và làm theo Bác

20/05/2022 | 09:08 AM

 | 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh và đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Khẩn trương xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện…

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. (Ảnh: TA) 

Chiều 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu Hà Nội kết hợp với trực tuyến đến 3.131 điểm cầu với trên 116.000 đại biểu cả nước tham dự.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện các bộ, ban, ngành của trung ương.

Hội nghị nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả sau một năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong những năm tiếp theo để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nhân rộng, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi, khẳng định giá trị, ý nghĩa thời đại của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; tạo sức lan tỏa, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào mục tiêu, con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã lựa chọn.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Trình bày báo cáo kết quả 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TƯ, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Trong năm qua, việc triển khai kết luận đã bước đầu tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng thời gian tới.

Cụ thể, việc thực hiện cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kết luận số 01-KL/TƯ trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện; phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. (Ảnh: TA) 

Sự linh hoạt, thích ứng rất kịp thời, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Các kế hoạch, chương trình hành động kịp thời được cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, đặc biệt là giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội...

Một điểm nhấn nữa là sức sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp. Trong đó, nhiều mô hình hay, các làm mới, sáng tạo, thích ứng và phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19 đã xuất hiện, phát huy hiệu quả rõ rệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát mang tính cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn hiện tượng vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, công tác xây dựng Đảng nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, có hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có tham luận, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả sau 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TƯ. Trong đó, tập trung làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đồng thời, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ trong những năm tiếp theo để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Cùng với đó là kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nhân rộng, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Gắn việc học tập với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao các địa phương trong năm qua đã triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TƯ với nhiều cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt nên đạt được nhiều kết quả rõ nét trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp gây nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01 với tinh thần rất khẩn trương, nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc quan trọng, thường xuyên. Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng, các tổ chức Đảng, đảng viên, hệ thống chính trị càng nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với yêu cầu sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: TA) 

Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21 về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, các quy định nêu gương khác của Trung ương trong Báo cáo đã nêu. Trong đó chú trọng, tập trung làm tốt hơn nữa 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên mà đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ rõ tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05. 

Cụ thể, kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn để trọng tâm, bức thiết của thực tiễn.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh và đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Khẩn trương xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, đồng thời làm căn cứ đánh giá cán bộ, đảng viên. Từ đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý đến việc tiếp tục nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Chú ý quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Nói sâu sắc, ngắn gọn như Bác Hồ là: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”!

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tới 3.131 điểm cầu với trên 116.000 đại biểu cả nước tham dự. (Ảnh: TA) 

Đồng thời, chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tăng cường và phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Tại Hội nghị, bộ sách “Vang vọng lời nước non” đã được ra mắt. Bộ sách do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản trên cơ sở tuyển chọn từ bộ sách “Hồ Chí Minh toàn tập” để xây dựng thành 12 tập theo các chủ đề, chứa đựng nội dung cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ trong tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Hình ảnh tại điểm cầu Bộ Y tế

Dự tại điểm cầu Bộ Y tế có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trong toàn Đảng bộ; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Ban thường vụ Công đòan, Đoàn thanh niên cơ quan Bộ; ủy viên các Ban Xây dựng đảng của Đảng ủy Bộ…

Nguồn: dangcongsan.vn

 


Thăm dò ý kiến