Lãnh đạo đương nhiệm

Thông tin
Ngày sinh: 21/10/1966
Quê quán: Tiên Lữ, Hưng Yên
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế
Lĩnh vực phụ trách
Y tế dự phòng, Y tế cơ sở, Tổng Cục dân số, Văn phòng Bộ, Lĩnh vực thanh tra,....

Thăm dò ý kiến