Bộ Y tế chỉ thị tiếp tục chiến lược chống dịch xuyên suốt theo 5 nguyên tắc chống dịch

13/05/2021 | 10:01 AM

 | 

Để tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia nhằm đảm bảo sức khỏe người dân, tạo điều kiện thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đảm bảo an toàn y tế cho việc tổ chức các hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng thời gian tới, Bộ Y tế đã ra chỉ thị số 06 tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19.


Thăm dò ý kiến