Bộ Y tế thành lập 05 đoàn kiểm tra việc triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19

09/08/2020 | 08:52 AM

 | 

Ngày 08/8/2020, Bộ Y tế đã có Quyết định số 3492/QĐ-BYT thành lập 05 đoàn kiểm tra việc triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, Công điện số 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27/7/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Công điện số 1212/CĐ-BYT ngày 3/8/2020 của Bộ Y tế và Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020. Giao Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế chỉ đạo và điều phối thành viên các đoàn dựa trên tình hình thực tế.

Đoàn 1 do PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm Trưởng đoàn;

Đoàn 2 do TS. Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm Trưởng đoàn;

Đoàn 3 do Chánh Thanh tra Bộ Y tế làm Trưởng đoàn;

Đoàn 4 do Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế làm Trưởng đoàn;

Đoàn 5 do Lãnh đạo Vụ Bảo hiểm Y tế làm Trưởng đoàn.

Các đoàn công tác có nhiệm vụ kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID – 19 tại các địa phương được Bộ trưởng Bộ Y tế phân công: công tác đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; kiểm soát lây nhiễm COVID-19 cho các đối tượng có nguy cơ cao; các Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Quyết định 3452/QĐ-BYT, ngày 08/8/2020


Thăm dò ý kiến