Công khai kết quả xét nghiệm mẫu nước của Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà ngày 27/02/2020

10/03/2020 | 11:17 AM

 | 

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Y tế về giám sát chất lượng nước Sông Đà, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường đã lấy mẫu nước xét nghiệm đợt cuối ngày 27/02/2020 của Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà, lấy mẫu xét nghiệm 107/109 chỉ tiêu theo QCVN 01:2009/BYT (trừ tổng hoạt độ phóng xạ α và β).

Tổng số mẫu giám sát chất lượng là 05 mẫu, bao gồm 03 mẫu nước thành phẩm lấy tại nhà máy nước Sông Đà; bể trung gian Yên Bình, Thạch Thất; nước tại họng Big C; 02 mẫu nước lấy tại điểm cấp vào khu chung cư và hộ dân trên địa bàn Hà Nội sử dụng nguồn nước Sông Đà. Kết quả phân tích chất lượng nước cho thấy 5/5 mẫu xét nghiệm đạt theo QCVN 01:2009/BYT.

Bộ Y tế công khai kết quả xét nghiệm các mẫu nước trên, cụ thể:

Chi tiết trong file đính kèm


Thăm dò ý kiến