Hội nghị trực tuyến " Nâng cao chất lượng của y tế cơ sở trong công tác Phòng, Chống dịch COVID-19" từ 8h30 đến 12h ngày 30/3/2020

29/03/2020 | 08:53 AM

 | 

Hội nghị trực tuyến " Nâng cao chất lượng của y tế cơ sở trong công tác Phòng, Chống dịch COVID-19" 

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ + BỔ SUNG1 + BỔ SUNG2

 

 

 


Thăm dò ý kiến