Hội nghị trực tuyến Tập huấn và khai thác sử dụng phần mềm Bluezone trực tuyến

25/07/2020 | 22:42 PM

 | 

Hội nghị trực tuyến Tập huấn và khai thác sử dụng phần mềm Bluezone trực tuyến

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ

1. Giấy mời

2. Tài liệu tập huấn

a. Giới thiệu Bluezone.

b. Hướng dẫn cài đặt Bluezone.

 


Thăm dò ý kiến