Hội nghị trực tuyến " Triển khai Tập huấn về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Công tác Phòng, Chống dịch bệnh COVID-19" ngày 15/3/2020

14/03/2020 | 08:09 AM

 | 

Hội nghị trực tuyến " Triển khai Tập huấn về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Công tác Phòng, Chống dịch bệnh COVID-19" 

NỘI DUNG TÀI LIỆU HỘI NGHỊ

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ + BỔ SUNG

 

 

 

 


Thăm dò ý kiến