Thông báo mời đơn vị thẩm định giá tài sản thanh lý cơ quan Bộ Y tế

18/10/2022 | 08:50 AM

 | 

Hiện nay, Văn phòng Bộ Y tế đang có nhu cầu thanh lý tài sản, để đảm bảo đúng theo quy định và có căn cứ làm thủ tục thanh lý tài sản, Văn phòng Bộ Y tế cần lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện để thẩm định giá tài sản. Thông tin cụ thể như sau:

1. Tên và địa chỉ đơn vị có tài sản thẩm định giá: Văn phòng Bộ Y tế; 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

2. Tên tài sản thẩm định giá: 07 xe ô tô thanh lý

TT

Tên / chủng loại

Biến số

Năm đưa vào SD

Nguyên giá

Giá trị còn  lại

Nơi đặt TS

1

 Xe ô tô Misubishi

51A3883

1998

670.000.000

0

51 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

2

 Xe ô tô  Misubishi

51A3882

1998

670.000.000

0

3

 Xe ô tô Corona

51A2892

1996

653.000.000

0

4

 Xe ô tô Prado

31A5050

2001

365.647.500

0

138A Giảng Võ, Ba Đình, TP.Hà Nội

5

 Xe ô tô Honda CRV

31A5480

2002

360.180.000

0

6

 xe ô tô Landcruiser

31A1974

1997

610.500.000

0

7

 Xe ô tô Mazda

31A8199

2002

428.805.200

0

3. Mục đích thầm định giá: Xác định giá trị tài sản làm cơ sở bán đấu giá tài sản nhà nước theo quy định hiện hành

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải doanh nghiệp có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản theo thông báo gần nhất của Bộ Tài chính;

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;

- Doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 03 năm trở lên. Có 02 hợp đồng thẩm định giá tài sản thành công trong hai (02) năm liền kề tính từ năm 2020 đến nay;

- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và qui định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nhiệp thẩm định giá có uy tín, …

- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm thuế, các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá);

- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định chịu trách nhiệm về giá thẩm định.

5. Hồ sơ gồm có:

TT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý

- Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề,…).

- Bản sao Thông báo danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động của Bộ tài chính gần nhất.

2

Năng lực, kinh nghiệm

- Có đủ 3 năm kinh nghiệm trở lên (Tính đến ngày 12 tháng 10 năm 2022)

- Bảo sao Hợp đồng thẩm định giá thành công trong hai (02) năm liền kề tính từ năm 2020 đến nay (Bên mời thầu có thể yêu cầu cung cấp bản gốc để đối chiếu)

3

Nhân sự

Bản sao chứng chỉ của Thẩm định viên tham gia thẩm định giá.

4

Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá

Giá thẩm định là giá trọn gói (đã bao gồm thuế, các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá)

5

Các tiêu chí khác

Cung cấp chứng thư theo quy định chịu trách nhiệm về giá thẩm định.

6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá tài sản:

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá là 07 ngày kể từ ngày thông báo đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế

- Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá:

. Phòng Quản trị - Văn phòng Bộ Y tế

. Phòng 107 nhà D, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

. Số điện thoại liên hệ: 024.22166559

7. Một số lưu ý: Thông báo này mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được lựa chọn theo quy định của pháp luật.

          Văn phòng Bộ Y tế xin thông báo cho các đơn vị quan tâm có đủ điều kiện về thẩm định giá tài sản tham gia gửi báo giá về Phòng Quản trị, Văn phòng Bộ Y tế, Số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

          Xin trân trọng cảm ơn./.


Thăm dò ý kiến