Hội thảo xin ý kiến về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức kỹ thuật thiết bị y tế

20/01/2021 | 18:54 PM

 | 

 

Ngày 20/01/2021 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo xin ý kiến về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức kỹ thuật thiết bị y tế.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế; ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế; đại diện Hội Thiết bị y tế Việt Nam; Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội; ĐH Quốc gia TP HCM; Trường Cao đẳng thiết bị y tế; đại diện Lãnh đạo một số Sở Y tế; Viện, trường, thuộc Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế cho biết: trang thiết bị y tế là một loại hàng hóa đặc biệt có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, chủng loại đa dạng, luôn được cập nhật ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới, thế hệ công nghệ luôn thay đổi.

Trang thiết bị y tế là thước đo năng lực kỹ thuật chuyên môn của một cơ sở y tế, trình độ y học của một quốc gia, đồng thời tạo ra nguồn lực để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giúp người dân có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao.

Những năm gần đây hệ thống y tế trong cả nước đã và đang được đầu tư nâng cấp bằng nhiều nguồn vốn, trong đó trang thiết bị y tế chiếm tỷ trọng đáng kể cả về số lượng và trị giá, qua đó hệ thống y tế đã được cải thiện đáng kể, công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ Nhân dân ở nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, mạng lưới y tế trong cả nước ngày càng được củng cố và phát triển, người dân đã được tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng đa dạng, nhiều bệnh dịch nguy hiểm đã được khống chế và đẩy lùi, nhiều công nghệ mới được nghiên cứu và ứng dụng.

Cán bộ kỹ thuật trang thiết bị y tế (TTBYT) có vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho lãnh đạo đơn vị đầu tư mua sắm và quản lý TTBYT đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả phục vụ công tác chuyên môn, đúng quy định và tránh tình trạng mua thiết bị kém chất lượng hoặc thổi giá như ở một số nơi hiện nay. Do vậy, đội ngũ cán bộ kỹ thuật lĩnh vực TBYT đòi hỏi ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng để có thể làm chủ các TTBYT, bảo đảm thiết bị hoạt động chính xác, ổn định, an toàn, nâng cao hiệu quả đầu tư tại các bệnh viện, cơ sở y tế, các cơ quan quản lý y tế các cấp.

Để có cơ sở tuyển dụng, sử dụng nhân viên Kỹ thuật thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu tại Việt Nam; ngày 15/4/2020, Bộ Y tế đã có công văn gửi Bộ Nội vụ đề xuất về danh mục vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức chuyên ngành Y tế, trong đó Bộ Y tế đề nghị Bộ Nội vụ công nhận chức danh Kỹ thuật thiết bị y tế hạng III, hạng IV trong danh mục vị trí việc làm của viên chức chuyên ngành Y tế. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đang xây dựng Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, chức năng nhiệm vụ tương ứng với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của Kỹ thuật thiết bị y tế hạng III, hạng IV.

Hội thảo Xin ý kiến về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức kỹ thuật thiết bị y tế nhằm cung cấp thêm thông tin, bằng chứng cho Ban soạn thảo xây dựng Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm cho nhân viên kỹ thuật thiết bị y tế phù hợp với nhu cầu thực tiễn của hệ thống trang thiết bị y tế cũng như khả năng đáp ứng của các cơ sở đào tạo kỹ thuật thiết bị y tế.

Hội thảo cũng là cơ hội để các cơ quan quản lý, cơ sở y tế, các đơn vị đào tạo chia sẻ và trao đổi nhằm cung cấp thông tin, đóng góp ý kiến có hiệu quả, giúp Ban soạn thảo xây dựng thông tư được phù hợp, khả thi, có thể triển khai thực hiện ngay sau khi ban hành, góp phần tăng cường chất lượng, năng lực công tác quản lý TTBYT, phục vụ chuyên môn.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế, cho biết việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trang thiết bị y tế là một trong những công việc cần thực hiện đồng bộ để nâng cao chất lượng đầu tư, mua sắm, quản lý chất lượng TTBYT tại các cơ sở y tế. Đó là những nội dung thời gian tới Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế có kế hoạch tham mưu cho Lãnh đạo Bộ định hướng phát triển, gồm một số nội dung sau:

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách lĩnh vực TTBYT để tạo thuận lợi cho các cơ sở y tế, doanh nghiệp, người dân đảm bảo công khai,  minh bạch và nâng cao hiệu quả đầu tư, chất lượng TTBYT.

- Củng cố và phát triển hệ thống tổ chức quản lý TTBYT đồng bộ, thống nhất trong cả nước

- Tiếp tục tăng cường phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành TTBYT đáp ứng yêu cầu về số lượng, đồng thời nghiên cứu đề xuất các chính sách thu hút, đãi ngộ phù hợp để có thể tuyển dụng, bố trí công tác theo mô hình hệ thống tổ chức đã đề xuất trên.

- Rà soát điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế và các Sở Y tế cho phù hợp yêu cầu chuyên môn, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong quản lý đầu tư, mua sắm, khai thác sử dụng trang thiết bị y tế.

Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng được nghe các chuyên gia, các nhà hoạch định tham luận một số nội dung liên quan đến Dự thảo Thông tư tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức kỹ thuật thiết bị y tế như: Vai trò, tầm quan trọng lĩnh vực TTBYT và sự cần thiết xây dựng Thông tư; Thực trạng, vai trò, tầm quan trọng của nhân lực lĩnh vực TTBYT; Chức năng, nhiệm vụ, vai trò, tầm quan trọng của viên chức kỹ thuật thiết bị y tế tại cơ sở y tế, với góc nhìn của một bệnh viện tuyến Trung ương; Chức năng, nhiệm vụ, vai trò, tầm quan trọng của viên chức kỹ thuật thiết bị y tế tại cơ sở y tế, với góc nhìn của một bệnh viện tỉnh/thành phố; Công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật thiết bị y tế và mô hình trên thế giới; Vai trò và khả năng phát triển của nhân viên Kỹ thuật thiết bị y tế trong quản lý TTBYT và Dự thảo Thông tư quy định về chức năng nhiệm vụ của nhân viên Kỹ thuật thiết bị y tế./. 


Thăm dò ý kiến