Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Đổi mới hoạt động và cơ chế tài chính của 26 trạm y tế xã, phường điểm và các trạm y tế xã, phường thụ hưởng các Dự án hỗ trợ y tế cơ sở giai đoạn 2019 - 2024

18/07/2019 | 15:43 PM

 | 

HỘI NGHỊ

Đổi mới hoạt động và cơ chế tài chính của 26 trạm y tế xã, phường điểm và các trạm y tế xã, phường thụ hưởng các Dự án hỗ trợ y tế cơ sở giai đoạn 2019 - 2024

Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 7 năm 2019

Tài liệu Hội nghị download dưới đây:

Phần 1:

Phần 2: 


Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 16699486
  • Số người đang truy cập: 1