Điện Biên tập huấn nâng cao năng lực an toàn vệ sinh lao động chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp

09/07/2019 | 10:18 AM

 | 

Ngày 8/7/2019 ở Y tế tỉnh Điện Biên đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác ATVSLĐ chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở doanh nghiệp.

Tham dự lớp tập huấn có các học viên hiện đang công tác tại các doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

BS. CKI Nguyễn Thị Vinh- TTKSBT tỉnh Điện Biên giảng bài tại lớp tập huấn

Mục tiêu của lớp tập huấn là đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng lực về công tác ATVSLĐ, chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc và phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở doanh nghiệp. Tại lớp tập huấn các học viên được tìm hiểu về các yếu tố tác hại nghề nghiệp liên quan đến môi trường lao động, các bệnh nghề nghiệp thường gặp và nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc, vệ sinh an toàn lao động.

           Nội dung các bài giảng được lồng ghép hình ảnh minh họa đa dạng và có liên hệ thực tế đến từng doanh nghiệp trên địa bàn, quá trình tập huấn các giảng viên cũng hệ thống lại các văn quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động giúp đơn vị sử dụng lao động nắm bắt kịp thời để triển khai, thực hiện. Trực tiếp giải đáp các vướng mắc của đơn vị trong quá trình lập hồ sơ vệ sinh lao động và hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động.  Đồng thời hướng dẫn việc quản lý, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động từ thời điểm người lao động được tuyển dụng và trong suốt quá trình làm việc tại doanh nghiệp. Tổ chức quan trắc môi trường lao động định kỳ hằng năm để đánh giá, kiểm soát,  phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và nâng cao sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc.

Sau thời gian 1 ngày tập huấn kết thúc thành công, mang lại nhiều kiến thức bổ ích thiết thực và giúp cho học viên có thêm kinh nghiệm, nâng cao kiến thức trong công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho người lao động./.