Ngành Y tế Cần Thơ: Tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho nhân viên

10/07/2019 | 10:41 AM

 | 

Vừa qua, Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường (BVSKLĐMT) TP Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho hơn 60 cán bộ y tế phụ trách chương trình vệ sinh lao động, chương trình phòng chống bệnh nghề nghiệp và làm công tác thống kê báo cáo bệnh nghề nghiệp của đơn vị trực thuộc ngành y tế. Đến dự có DS.CKII Nguyễn Phước Tồn, Phó Giám đốc Sở Y tế; bà Trương Thị Minh Thu, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được Triển khai Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế; phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động; phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống tai nạn, thương tích; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp cho nhân viên y tế…

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, nhằm tuyên truyền, phát động sâu rộng ở các ngành, các doanh nghiệp và người lao động chấp hành đúng quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động để bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tài sản Nhà nước và tài sản của công dân, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh việc thực hiện công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.