Tăng cường công tác An toàn lao động, Phòng chống bệnh nghề nghiệp

29/06/2020 | 08:55 AM

 | 

 

Nhằm phổ biến các quy định của pháp luật về công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe người lao động tại doanh nghiệp; đánh giá tầm quan trọng của việc giữ gìn, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người lao động trong môi trường làm việc, từ đó có sự quan tâm đúng đắn đến sức khỏe người lao động, ngày 19/6/2020, Công ty TNHH Leoch Super Powear và Công ty TNHH Leoch Battery (Việt Nam)  (KCN Becamec Bình Phước) phối hợp Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ công nhân viên đang công tác tại doanh nghiệp về “Nâng cao sức khỏe nơi làm việc và Bệnh nghề nghiệp”.

Hơn 40 người tham gia là cán bộ phụ trách y tế, cán bộ phụ trách vệ sinh an toàn lao động, cán bộ trong tổ chức công đoàn của các doanh nghiệp. Buổi tập huấn về các nội dung sau: Bệnh nghề nghiệp và những cách phòng tránh, chương trình nâng cao sức khỏe nơi làm việc,…

Nguồn: Công đoàn khu công nghiệp Bình Phước