Tăng cường tập huấn kỹ năng phòng ngừa bệnh nghề nghiệp

15/06/2020 | 14:25 PM

 | 

 

Tại lễ phát động Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn ngành Nguyễn Xuân Hoản đề nghị các CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động, trong đó có chú trọng tập huấn về phương pháp, kỹ năng phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động.

Lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Bên cạnh đó, các CĐCS cũng cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về an toàn vệ sinh lao động; Phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp, cấp phát các phương tiện bảo vệ cá nhân; thường xuyên thăm hỏi động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… Tăng cường đối thoại, chủ động phối hợp với chuyên môn quan tâm đầu tư­ chiều sâu, cải tiến công nghệ, máy móc, thiết bị, nâng cấp nhà xư­ởng, nhằm giảm nhẹ sức lao động, tạo môi trư­ờng làm việc an toàn.

Ngay sau Lễ phát động, các đoàn viên, công nhân viên chức lao động  đã được tuyên truyền những nội dung cơ bản của hệ thống các văn bản pháp luật về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, gồm: Bộ luật Lao động; Luật An toàn vệ sinh lao động và các Thông tư liên quan; các quy định về quyền hạn, nhiệm vụ của người sử dụng lao động, người lao động và của tổ chức Công đoàn, mạng lưới an toàn vệ sinh viên đối với công tác an toàn vệ sinh lao động,…

Các học viên đã thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm. Trên cơ sở đó Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội phân loại và cấp Giấy chứng nhận cho các học viên tham dự.

Nguồn: laodong.vn