Truy cập nội dung luôn

Danh sách bệnh viện của Tây Ninh

02/11/2005 | 05:00 AM

 | 

Danh sách bệnh viện của Tây Ninh

STT

Mã số

Tên bệnh viện

1

709.3.01

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh

2

709.5.05

Trung tâm Y tế Thị Xã Tây Ninh

3

709.5.09

Bệnh viện Đa khoa Bến Cầu

4

709.5.10

Bệnh viện Đa khoa huyện Gò Dầu

5

709.5.11

Bệnh viện Tràng Bảng

6

709.5.12

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

7

709.5.13

Trung tâm Y tế Hòa Thành

8

709.5.14

Trung tâm Y tế Tân Biên

9

709.5.15

Trung tâm Y tế Tân Châu